แบตเตอรี่ Mitsubishi

แบตเตอรี่ Mitsubishi Strada

แบตเตอรี่ Mitsubishi Strada

แบตเตอรี่ Mitsubishi Strada ปกติ แบตเตอรี่ Mitsubishi Strada ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 75D31R ขั้วขวา จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 70 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ แบตเตอรี่น้ำ ทั้งหมด จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ต้องดูแลน้ำกลั่นเสมอ Mazda Fighter นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได้พบ…
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi Cedia 1600 cc

แบตเตอรี่ Mitsubishi Cedia 1600 cc

แบตเตอรี่ Mitsubishi Cedia 1600 cc ใช้รุ่นไหน แบตเตอรี่ Mitsubishi Cedia 1600 cc ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 46B24ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 45 แอมป์ ค่าCCA คือ 295 แบตเตอรี่ Mitsubishi Cedia 1600 cc ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้งทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ Cedia 16…
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi cedia 1800 cc

แบตเตอรี่ cedia 1800cc

แบตเตอรี่ Mitsubishi cedia 1800 cc ใช้รุ่นไหน ปกติ  แบตเตอรี่ Mitsubishi cedia 1800 cc ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย  แบตเตอรี่ Mitsubishi cedia 1800 cc ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้อ…
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ท้ายเบนซ์ 1800 cc

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ท้ายเบนซ์ 1800 cc

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ท้ายเบนซ์ 1800 cc ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ท้ายเบนซ์ 1800 cc ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย แบตเตอรี่ Lancer ท้ายเบนซ์ 1800 ccที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน…
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ท้ายเบนซ์ 1.5 1.6

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ท้ายเบนซ์ 1.5 1.6

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ท้ายเบนซ์ 1.5 1.6 ใช้รุ่นไหน แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ท้ายเบนซ์ 1.5 1.6 ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 46B24ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 45 แอมป์ ค่าCCA คือ 295 แบตเตอรี่ Lancer ท้ายเบนซ์ 1.5 1.6ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้งทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรน…
Read more

error: โอ๊ะโอ