ราคาแบตเตอรี่รถยนต์

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ปี 2022 ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ แห้ง, แบตเตอรี่รถยนต์ กึ่งแห้ง, แบตเตอรี่รถยนต์ น้ำ, แบตเตอรี่รถยนต์ ไฮบริด

รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ แอมป์แบตเตอรี่รถยนต์ ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ รับประกัน/เดือน
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด B19 และ B20 สำหรับรถเก๋งเล็ก ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 19-20 เซนติเมตร
แบตเตอรี่ FB NS40ZL น้ำ 35 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K NS40L น้ำ 32 แอมป์ 1,600 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K NS40ZL น้ำ 35 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S500L กึ่งแห้ง 35 แอมป์ 1,500 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S550L กึ่งแห้ง 40 แอมป์ 1,600 บาท 12
แบตเตอรี่ FB GOLD 44B19L แห้ง 40 แอมป์ 1,800 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 46B19L กึ่งแห้ง 40 แอมป์ 1,600 บาท 12
แบตเตอรี่ GS MFX50L กึ่งแห้ง 40 แอมป์ 1,650 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K ADX60L กึ่งแห้ง 40 แอมป์ 1,600 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K SVX40L แห้ง 40 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA 46B19L แห้ง 42 แอมป์ 1,800 บาท 12
แบตเตอรี่ Bosch 55B19L แห้ง 41 แอมป์ 1,800 บาท 15
แบตเตอรี่ Amaron 42B20L แห้ง 35 แอมป์ 1,800 บาท 24
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด B19 และ B20 สำหรับรถเก๋งเล็ก ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 19-20 เซนติเมตร
รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ แอมป์แบตเตอรี่รถยนต์ ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ รับประกัน/เดือน
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด B24 สำหรับรถเก๋ง ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 24 เซนติเมตร
FB PRO 46B24L น้ำ 45 แอมป์ 1,700 บาท 12
FB PRO 46B24R น้ำ 45 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ FB NS60R น้ำ 45 แอมป์ 1,800 บาท 12
แบตเตอรี่ FB NS60L น้ำ 45 แอมป์ 1,800 บาท 12
แบตเตอรี่ GS NS60L น้ำ 45 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ GS NS60R น้ำ 45 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K NS60L น้ำ 45 แอมป์ 1,900 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K NS60R น้ำ 45 แอมป์ 1,900 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S600L กึ่งแห้ง 45 แอมป์ 1,600 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S600R กึ่งแห้ง 45 แอมป์ 1,600 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S650L กึ่งแห้ง 50 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S650R กึ่งแห้ง 50 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 50B24L กึ่งแห้ง 45 แอมป์ 1,600 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 50B24R กึ่งแห้ง 45 แอมป์ 1,600 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 60B24L กึ่งแห้ง 48 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 60B24R กึ่งแห้ง 48 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 70B24L กึ่งแห้ง 52 แอมป์ 1,900 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 70B24R กึ่งแห้ง 52 แอมป์ 1,900 บาท 12
แบตเตอรี่ GS 46B24L กึ่งแห้ง 45 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ GS 46B24R กึ่งแห้ง 45 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ GS MFX60L กึ่งแห้ง 50 แอมป์ 1,850 บาท 12
แบตเตอรี่ GS MFX60R กึ่งแห้ง 50 แอมป์ 1,850 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K PMF50L กึ่งแห้ง 50 แอมป์ 1,600 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K PMF50R กึ่งแห้ง 50 แอมป์ 1,600 บาท 12
แบตเตอรี่ Yuasa 50B24L แห้ง 45 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ Yuasa 50B24R แห้ง 45 แอมป์ 1,700 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K SVX60L แห้ง 45 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K SVX60R แห้ง 45 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ FB GOLD 55B24L แห้ง 50 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ FB GOLD 55B24R แห้ง 50 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA 75B24L แห้ง 58 แอมป์ 2,200 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA 75B24R แห้ง 58 แอมป์ 2,200 บาท 12
แบตเตอรี่ Bosch 75B24L แห้ง 55 แอมป์ 2,300 บาท 15
แบตเตอรี่ Bosch 75B24R แห้ง 55 แอมป์ 2,300 บาท 15
แบตเตอรี่ Amaron 55B24L แห้ง 45 แอมป์ 2,200 บาท 24
แบตเตอรี่ Amaron 55B24R แห้ง 45 แอมป์ 2,200 บาท 24
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด B24 สำหรับรถเก๋ง ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 24 เซนติเมตร
รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ แอมป์แบตเตอรี่รถยนต์ ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ รับประกัน/เดือน

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ N55 สำหรับรถเก๋ง ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 24 เซนติเมตร รองรับ start stop

แบตเตอรี่ GS N55 กึ่งแห้ง 55 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA N55 แห้ง 55 แอมป์ 2,400 บาท 18
แบตเตอรี่ Bosch N55 แห้ง 55 แอมป์ 2,400 บาท 15
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ N55 สำหรับรถเก๋ง ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 24 เซนติเมตร รองรับ start stop
รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ แอมป์แบตเตอรี่รถยนต์ ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ รับประกัน/เดือน

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด D23 และ D26 สำหรับรถเก๋ง SUV กระบะ ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 23-26 เซนติเมตร

แบตเตอรี่ FB N50Z น้ำ 60 แอมป์ 2,100 บาท 12
แบตเตอรี่ FB N50ZL น้ำ 60 แอมป์ 2,100 บาท 12
แบตเตอรี่ FB F105L น้ำ 65 แอมป์ 2,200 บาท 12
แบตเตอรี่ FB F105R น้ำ 65 แอมป์ 2,200 บาท 12
FB PRO 55D26L น้ำ 60 แอมป์ 2,000 บาท 12
FB PRO 55D26R น้ำ 60 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K N50Z น้ำ 60 แอมป์ 2,100 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K N50ZL น้ำ 60 แอมป์ 2,100 บาท 12
แบตเตอรี่ GS N50Z น้ำ 60 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ GS N50Z น้ำ 60 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 75D23L กึ่งแห้ง 65 แอมป์ 2,500 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 75D26L กึ่งแห้ง 65 แอมป์ 1,950 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 75D26R กึ่งแห้ง 65 แอมป์ 1,950 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 90D26L กึ่งแห้ง 70 แอมป์ 2,150 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic 90D26R กึ่งแห้ง 70 แอมป์ 2,150 บาท 12
แบตเตอรี่ GS MFX70L กึ่งแห้ง 65 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ GS MFX80L กึ่งแห้ง 75 แอมป์ 2,150 บาท 12
แบตเตอรี่ GS MFX80R กึ่งแห้ง 75 แอมป์ 2,150 บาท 12
แบตเตอรี่ GS MFX90L กึ่งแห้ง 80 แอมป์ 2,350 บาท 12
แบตเตอรี่ GS MFX90R กึ่งแห้ง 80 แอมป์ 2,350 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S750L กึ่งแห้ง 60 แอมป์ 2,200 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S800L กึ่งแห้ง 65 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S800R กึ่งแห้ง 65 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S950L กึ่งแห้ง 80 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S950R กึ่งแห้ง 80 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K ADX75L กึ่งแห้ง 65 แอมป์ 2,200 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K ADX95L กึ่งแห้ง 75 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K ADX95R กึ่งแห้ง 75 แอมป์ 2,000 บาท 12
แบตเตอรี่ FB GOLD 2300L แห้ง 65 แอมป์ 2,600 บาท 12
แบตเตอรี่ FB GOLD 2600L แห้ง 75 แอมป์ 2,800 บาท 12
แบตเตอรี่ FB GOLD 2600R แห้ง 75 แอมป์ 2,800 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K SVX80L แห้ง 70 แอมป์ 2,700 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K SVX80R แห้ง 70 แอมป์ 2,700 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA 75D23L แห้ง 60 แอมป์ 2,500 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA 80D23L แห้ง 68 แอมป์ 2,600 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA 55D23R แห้ง 55 แอมป์ 2,500 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA 80D26L แห้ง 65 แอมป์ 2,500 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA 80D26R แห้ง 65 แอมป์ 2,500 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA 95D26L แห้ง 75 แอมป์ 2,700 บาท 12
แบตเตอรี่ PUMA 95D26R แห้ง 75 แอมป์ 2,700 บาท 12
แบตเตอรี่ Bosch 100D23L แห้ง 70 แอมป์ 2,700 บาท 15
แบตเตอรี่ Bosch 105D26L แห้ง 85 แอมป์ 2,900 บาท 15
แบตเตอรี่ Bosch 105D26R แห้ง 85 แอมป์ 2,900 บาท 15
แบตเตอรี่ Amaron 85D23L แห้ง 60 แอมป์ 2,700 บาท 24

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด D23 และ D26 สำหรับรถเก๋ง SUV กระบะ ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 23-26 เซนติเมตร

รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ แอมป์แบตเตอรี่รถยนต์ ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ รับประกัน/เดือน
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Q85 สำหรับรถเก๋ง SUV กระบะ ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 23-26 เซนติเมตร รองรับ start stop
แบตเตอรี่ 3K Q85 กึ่งแห้ง 68 แอมป์ 2,500 บาท 12
แบตเตอรี่ FB Q85 กึ่งแห้ง 65 แอมป์ 2,600 บาท 12
แบตเตอรี่ GS Q85 กึ่งแห้ง 70 แอมป์ 2,600 บาท 12
แบตเตอรี่ Panasonic Q85 กึ่งแห้ง 65 แอมป์ 2,500 บาท 12
แบตเตอรี่ Bosch Q85 แห้ง 65 แอมป์ 2,600 บาท 15
แบตเตอรี่ Bosch S95L แห้ง 70 แอมป์ 3,000 บาท 15
แบตเตอรี่ PUMA Q85 แห้ง 70 แอมป์ 3,000 บาท 18
แบตเตอรี่ PUMA S95L แห้ง 75 แอมป์ 3,500 บาท 18
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Q85 สำหรับรถเก๋ง SUV กระบะ ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 23-26 เซนติเมตร รองรับ start stop
รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ แอมป์แบตเตอรี่รถยนต์ ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ รับประกัน/เดือน

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถกระบะ ที่มีขนาดแบตเตอรี่ ยาว 31 เซนติเมตร

แบตเตอรี่ 3K SPIDER125L น้ำ  70 แอมป์ 2,050 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K SPIDER125R น้ำ 70 แอมป์ 2,050 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K NS100L น้ำ 75 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K NS100R น้ำ 75 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K NS120L น้ำ 85 แอมป์ 2,900 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K NS120R น้ำ 85 แอมป์ 2,900 บาท 12
แบตเตอรี่ FB PRO115L น้ำ 70 แอมป์ 2,100 บาท 12
แบตเตอรี่ FB PRO115R น้ำ 70 แอมป์ 2,100 บาท 12
แบตเตอรี่ FB NS110L น้ำ 80 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ FB NS110R น้ำ 80 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ FB F175L น้ำ 90 แอมป์ 2,800 บาท 12
แบตเตอรี่ FB F175L น้ำ 90 แอมป์ 2,800 บาท 12
แบตเตอรี่ FB F3000L น้ำ 100 แอมป์ 3,100 บาท 12
แบตเตอรี่ FB F3000R น้ำ 100 แอมป์ 3,100 บาท 12
แบตเตอรี่ GS GT120L น้ำ 75 แอมป์ 2,900 บาท 12
แบตเตอรี่ GS GT120R น้ำ 75 แอมป์ 2,900 บาท 12
แบตเตอรี่ GS GT150L น้ำ 85 แอมป์ 3,200 บาท 12
แบตเตอรี่ GS GT150R น้ำ 85 แอมป์ 3,200 บาท 12
แบตเตอรี่ GS GT195L น้ำ 90 แอมป์ 3,400 บาท 12
แบตเตอรี่ GS GT195R น้ำ 90 แอมป์ 3,400 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K HB145L ไฮบริด 85 แอมป์ 2,450 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K HB145R ไฮบริด 85 แอมป์ 2,450 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K HB180L ไฮบริด 80 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K HB180R ไฮบริด 80 แอมป์ 2,300 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K HB190L ไฮบริด 90 แอมป์ 2,500 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K HB190R ไฮบริด 90 แอมป์ 2,500 บาท 12
แบตเตอรี่ FB F135L ไฮบริด 85 แอมป์ 2,450 บาท 12
แบตเตอรี่ FB F135R ไฮบริด 85 แอมป์ 2,450 บาท 12
แบตเตอรี่ GS EXTRA135L ไฮบริด 80 แอมป์ 2,400 บาท 12
แบตเตอรี่ GS EXTRA135R ไฮบริด 80 แอมป์ 2,400 บาท 12
แบตเตอรี่ GS EXTRA150L ไฮบริด 90 แอมป์ 2,700 บาท 12
แบตเตอรี่ GS EXTRA150R ไฮบริด 90 แอมป์ 2,700 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K ADX2500L กึ่งแห้ง 85 แอมป์ 2,450 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K ADX2500R กึ่งแห้ง 85 แอมป์ 2,450 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K ADX3000L กึ่งแห้ง 90 แอมป์ 3,150 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K ADX3000R กึ่งแห้ง 90 แอมป์ 3,150 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S1300L กึ่งแห้ง 80 แอมป์ 2,400 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S1300R กึ่งแห้ง 80 แอมป์ 2,400 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S1500L กึ่งแห้ง 90 แอมป์ 2,700 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S1500R กึ่งแห้ง 90 แอมป์ 2,700 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S2000L กึ่งแห้ง 100 แอมป์ 3,000 บาท 12
แบตเตอรี่ FB S2000R กึ่งแห้ง 100 แอมป์ 3,000 บาท 12
แบตเตอรี่ 3K SVX120L แห้ง
แบตเตอรี่ 3K SVX120R แห้ง