รุ่นแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ gs 50 แอมป์ ราคา

แบตเตอรี่ GS 50 แอมป์ ราคา

แบตเตอรี่ gs 50 แอมป์ ราคา 1,850 บาท แบตเตอรี่ gs 50 แอมป์ ราคา 1,850 บาท แลกแบตเก่าแล้ว เป็นแบตเตอรี่ชนิดขั้วลอย แบบกึ่งแห้ง แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน เราเรียกชื่อรุ่นว่า GS 55B24 หรือ GS MFX60 มีทังขั้วซ้าย L และขั้วขวา R แบตเตอรี่ GS 50 แอมป์รุ่นนี้ มีแรงสตาร์ทมาตรฐาน 370 CCA (วั…
Read more

แบตเตอรี่ gs 45 แอมป์ ราคา

แบตเตอรี่ GS 45 แอมป์ ราคา

แบตเตอรี่ gs 45 แอมป์ ราคา 1,700 บาท แบตเตอรี่ gs 45 แอมป์ ราคา 1,700 บาท แลกแบตเก่าแล้ว เป็นแบตเตอรี่ชนิดขั้วลอย แบบกึ่งแห้ง แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน เราเรียกชื่อรุ่นว่า GS 46B24 มีทังขั้วซ้าย L และขั้วขวา R แบตเตอรี่ GS 45 แอมป์รุ่นนี้ มีแรงสตาร์ทมาตรฐาน 295 CCA (วัดได้จริง 300++…
Read more

แบตเตอรี่ Pinaco 44B20L มีปีก

แบตเตอรี่ Pinaco 44B20L แบตเตอรี่ Pinaco 44B20L ราคาปี 2023 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาด 43 แอมป์ ราคา 1,800 บาท รับประกัน 18 เดือน รุ่นมีปีก สำหรับ BYD รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-326-2221, 086-863-3331, 02-722-6441 Okbattery ต้อง แบตเตอรี่โอเค เท่านั้น แบตเตอรี่ Pinaco …
Read more

แบตเตอรี่ Pinaco LN4

แบตเตอรี่ Pinaco LN4 แบตเตอรี่ Pinaco LN4 ราคาปี 2023 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาด 80 แอมป์ ราคา 3,200 บาท รับประกัน 18 เดือน รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-326-2221, 086-863-3331, 02-722-6441 Okbattery ต้อง แบตเตอรี่โอเค เท่านั้น แบตเตอรี่ Pinaco LN5 รุ่น LN4 หรือ Din 80 ปร…
Read more

แบตเตอรี่ Pinaco LN5

แบตเตอรี่ Pinaco LN5

แบตเตอรี่ Pinaco LN5 แบตเตอรี่ Pinaco LN5 ราคาปี 2023 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาด 100 แอมป์ ราคา 3,500 บาท รับประกัน 18 เดือน รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-326-2221, 086-863-3331, 02-722-6441 Okbattery ต้อง แบตเตอรี่โอเค เท่านั้น แบตเตอรี่ Pinaco LN5 รุ่น LN5 ประเภท แบตเตอ…
Read more

error: โอ๊ะโอ