แบตเตอรี่ Toyota Camry hybrid แบตสตาร์ท ใช้กี่แอมป์ ใช้รุ่นไหนราคาเท่าไร มีคำตอบ

แบตเตอรี่ TOYOTA CAMRY HYBRID

แบตเตอรี่ Toyota Camry hybrid แบตสตาร์ท 12V ใช้กี่แอมป์ ใช้รุ่นไหนราคาเท่าไร แบตเตอรี่ TOYOTA Camry ไฮบริด และ แบตเตอรี่ TOYOTA Camry ใช้แบตเตอรี่เหมือนกันหรือไม่ ทุกคำถามเรารวบรวมคำตอบล่าสุดไว้ที่นี่แล้ว
ราคาแบตเตอรี่ Toyota Camry ไฮบริด เริ่มต้น เพียง 2,400 บาท ติดตั้งถึงที่

โทรเลย

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Toyota Camry ไฮบริด ลูกต่อไปคิดถึงเรา ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ โอเค ขายแบตเตอรี่ ราคาถูก

โทร 089-326-2221, 086-863-3331, 02-722-6441

แบตเตอรี่ TOYOTA CAMRY HYBRID กี่แอมป์ รุ่นไหน

แบตเตอรี่ Toyota Camry ไฮบริด กี่แอมป์ ใช้รุ่นไหน

แบ่งรุ่นแบตเตอรี่ ออกเป็น 3 รุ่น ตามปีรถยนต์ ใช้แบตเตอรี่ดังนี้
แคมรี่ ไฮบริด ปี 2006-2011 ใช้แบตเตอรี่ รุ่น D26R ขั้วขวา ราคาเริ่ม 2,150 บาท
แคมรี่ ไฮบริด ปี 2012-2018 ใช้แบตเตอรี่ รุ่น D23R ขั้วขวา ราคาเริ่ม 2,700 บาท
แคมรี่ ไฮบริด ปี2019-ปัจจุบัน ใช้แบตเตอรี่รุ่น LN2 ขั้วซ้าย ราคาเริ่ม 2,400 บาท

แบตเตอรี่ Toyota Camry ไฮบริดอายุการใช้งาน กี่ปี

อายุแบตเตอรี่ Toyota Camry ทั้งไฮบริด และ เบนซิน ประมาณ 18 เดือน หรือ 30,000 กิโลให้เริ่มสังเกตุอาการครับแบตเตอรี่ TOYOTA CAMRY HYBRID

แนะนำแบตเตอรี่ Toyota Camry ไฮบริด ยอดนิยม 2 ประเภท

เดิมแบตเตอรี่ที่ติดรถมาเป็นแบตเตอรี่ ชนิดกึ่งแห้ง แบตเตอรี่โอเคแนะนำ แบบกึ่งแห้ง หรือ แบบแห้งแทนได้เลย แบตเตอรี่ไฮบริด และ เบนซิน ใส่แทนกันไม่ได้ เนื่องจากขนาดแบตไม่เท่ากัน

1.แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้งอาจต้องเติมน้ำกลั่นบ้าง ราคาเริ่มต้น 2,150 บาท สำหรับ Camry ไฮบริด ปี 2006 – 2018 และ 2,500 บาท สำหรับ Camry ไฮบริด ปี 2019-ปัจจุบัน****
2.แบตเตอรี่ชนิดแห้ง
ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลย ราคาเริ่มต้น 2,700 บาท สำหรับ Camry ไฮบริด ปี 2006 – 2018 และ 2,400 บาท สำหรับ Camry ไฮบริด ปี 2019-ปัจจุบัน
3.แบตเตอรี่ชนิดEFB รองรับ Start STop ราคาเริ่มต้น 3,400 บาท สำหรับ Camry ไฮบริด ปี 2019-ปัจจุบัน
*แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ใช้ได้แต่ไม่แนะนำ

ราคาแบตเตอรี่ Toyota Camry ไฮบริด ปี 2006-2011

แบตเตอรี่ อยู่ท้ายรถ ราคารวมแลกแบตเก่าแล้ว ติดตั้งฟรีถึงที่ในเขตพื้นที่บริการ

เปลี่ยนแบตเตอรี่ TOYOTA CAMRY HYBRID

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดกึ่งแห้ง เปิดเติมน้ำกลั่นได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ต้องเติม
ใช้ได้แต่ไม่แนะนำ
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น MAX95
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น MAX95R
แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น S950
แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น S950R
ราคา 2,150 บาท ขนาด 75 แอมป์ ประกัน 12 เดือน ราคา 2,150 บาท ขนาด 75 แอมป์ ประกัน 12 เดือน
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX80
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX80R
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX90
แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX90R
ราคา 2,250 บาท ขนาด 75 แอมป์ ประกัน 12 เดือน ราคา 2,450 บาท ขนาด 80 แอมป์ ประกัน 12 เดือน
แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น SVX80แบตเตอรี่ 3K รุ่น SVX80R แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA 95D26Lแบตเตอรี่ Puma รุ่น 95D26R แบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH 105D26แบตเตอรี่ BOSCH รุ่น 105D26R
ราคา 2,700 บาท ขนาด 70 แอมป์ ประกัน 12 เดือน ราคา 2,900 บาท ขนาด 75 แอมป์ ประกัน 12 เดือน ราคา 3,100 บาท ขนาด 85 แอมป์ ประกัน 12 เดือน

ราคาแบตเตอรี่ Toyota Camry ไฮบริด ปี 2012-2018

แบตเตอรี่ อยู่ท้ายรถ ราคารวมแลกแบตเก่าแล้ว ติดตั้งฟรีถึงที่ในเขตพื้นที่บริการ

เปลี่ยน แบตเตอรี่ โตโยต้า แคมรี่ ไฮบริด

แบตเตอรี่รถยนต์ CAMRYไฮบริด ชนิดแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน
*แบตเตอรี่ความยาว 23 เซนติเมตร ขั้วขวา

แบตเตอรี่รถยนต์ Puma รุ่น 55D23R

*แบตเตอรี่ Puma รุ่น 55D23R หรือ 85BR60K
ราคา 2,700 บาท

รับประกัน 12 เดือน

ราคาแบตเตอรี่ Toyota Camry ไฮบริด 2.4 ปี 2019-ปัจจุบัน

แนะนำแบตเตอรี่แห้ง เท่านั้น จะใช้แบบ ระบุว่ารองรับ Start Stop หรือ ไม่ระบุก็ได้ แบตเตอรี่ อยู่ด้านหลังรถ ราคารวมแลกแบตเก่าแล้ว ติดตั้งฟรีถึงที่ในเขตพื้นที่บริการ

ราคาแบตเตอรี่ TOYOTA CAMRY HYBRID

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลย
แบตเตอรี่ 3K SVXLN2แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น SVX LN2L แบตเตอรี่ FB Gold LN2แบตเตอรี่ FB รุ่น Gold Din65L
ราคา 2,700 บาท ขนาด 65 แอมป์ ประกัน 12 เดือน ราคา 2,700 บาท ขนาด 65 แอมป์ ประกัน 12 เดือน
แบตเตอรี่ Pinaco LN2แบตเตอรี่รถยนต์ Pinaco รุ่น LN2L แบตเตอรี่ AMARON DIN66แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น DIN66
ราคา 2,400 บาท ขนาด 65 แอมป์ ประกัน 18 เดือน ราคา 3,500 บาท ขนาด 65 แอมป์ ประกัน 24 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ EFB LN2 สำหรับรถที่มีระบบ Start Stop แบบแห้ง

แบตเตอรี่ PUMA EFB LN2แบตเตอรี่รถยนต์ Puma รุ่น EFB LN2 แบตเตอรี่ BOSCH EFB LN2แบตเตอรี่รถยนต์ Bosch รุ่น EFB LN2
ราคา 3,500 บาท ขนาด 65 แอมป์ ประกัน 18 เดือน ราคา 3,400 บาท ขนาด 60 แอมป์ ประกัน 15 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ AGM LN2 สำหรับรถที่มีระบบ Start Stop แบบแห้ง

แบตเตอรี่ Dongnai AGM LN2

แบตเตอรี่รถยนต์ Dongnai รุ่น LN2 ราคา 4,050 บาท ขนาด 60 แอมป์ ประกัน 24 เดือน

ลูกคัาสามารถใช้แอมป์ มากกว่าแบตเตอรี่ติดรถได้ ไม่ได้ส่งผลเสียต่อรถแต่อย่างใด ข้อสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Camry ต้องสำรองไฟทุกครั้ง ไม่งั้นอาจจะมีอาการรวนของกล่อง ECU ได้

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Camry ไฮบริด เลือกอย่างไร?

  1. แบตเตอรี่ควรเป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่ค้างสต็อค
  2. เลือกแบตเตอรี่ยี่ห้อมาตรฐาน มีบริการหลังการขาย
  3. เลือกร้านแบตเตอรี่ที่มีช่างที่ชำนาญจริงๆไปเปลี่ยน
  4. ไม่เลือกแบตเตอรี่ต่ำกว่าสเปคของรถ ราคาถูกกว่าจริง แต่อายุแบตจะสั้นไม่ทนทาน

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Toyota Camry ที่ไหนดี?

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ Toyota Camry ได้ที่ศูนย์บริการ หรือ ร้านแบตเตอรี่โอเค ก็ได้ ไม่มีผลใดๆต่อประกันของรถ ข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างศูนย์บริการ กับ ร้านแบตเตอรี่โอเค ก็คือ ราคาแบตเตอรี่ Toyota Camry HYBRID ศูนย์ จะแพงกว่า และมี แบตเตอรี่ Camry ไฮบริด ให้เลือกเพียงแค่แบบเดียว แต่ร้านแบตเตอรี่โอเค มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เลือก ในราคาที่แบตเตอรี่โอเคกล้ารับรองว่า ประหยัดกว่าศูนย์แน่นอน และร้านแบตเตอรี่โอเค ยังมีบริการติดตั้งถึงที่ฟรี ในเขตพื้นที่บริการอีกด้วย
ที่ร้านมีการสำรองไฟทุกครั้งขณะเปลี่ยน ข้อมูลไม่หายแน่นอน

วิธีดูแลแบตเตอรี่ Camry HYBRID

วิธีดูแลแบตเตอรี่ Camry HYBRID ชนิดกึ่งแห้ง บนแบตเตอรี่มีช่องตาแมว ให้ดูสีของตาแมว ถ้าตาแมวแสดงสีที่ต้องเติมน้ำกลั่น ให้เติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับเหนือแผ่นธาตุอยู่เสมอ ระวังเรื่องการลืมเปิดไฟทิ้งไว้

วิธีดูแลแบตเตอรี่ Camry HYBRID ชนิดแห้ง บนแบตเตอรี่มีช่องตาแมว ให้ดูสีของตาแมว ถ้าตาแมวแสดงสีไฟอ่อน ให้ชาร์จแบตเพิ่ม ระวังเรื่องการลืมเปิดไฟทิ้งไว้

วิธีดูช่องตาแมวกดที่นี่

แบตเตอรี่รถยนต์ Toyota Camry ทุกชนิด เมื่อไฟหมด สามารถชาร์จไฟเพิ่มได้ทั้งหมด ถ้าแบตเตอรี่ไม่ถึงปี ส่วนใหญ่จะชาร์จเข้าปกติ แบตเตอรี่ไม่เสียแต่อย่างใด

แบตเตอรี่ Toyota Camry HYBRID กี่แอมป์, ยี่ห้อไหนดี, ราคาเท่าไร, การดูแลแบตเตอรี่

นี่ก็คือคำถามยอดนิยม สำหรับ แบตเตอรี่รถยนต์ Toyota Camry hybrid ที่ร้านแบตเตอรี่โอเค รวบรวมมาจากลูกค้า หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อร้านแบตเตอรี่โอเค ได้ทุกช่องทาง

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ โตโยต้า แคมรี่ ไฮบริด ลูกต่อไป นึกถึงเรา ร้านแบตเตอรี่โอเค

สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-326-2221, 086-863-3331, 02-722-6441

ไลน์แบตเตอรี่รถยนต์

การรับประกัน ขั้นตอนการเคลม แบตเตอรี่ แคมรี่ ไฮบริด กับ แบตเตอรี่โอเค

แบตเตอรี่รับประกัน 12-24 เดือน หรือ 20,000-40,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ยี่ห้อ) โดยนับจากวันที่ซื้อแบตเตอรี่ แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์

การรับประกัน

error: โอ๊ะโอ