ตาแมว แบตเตอรี่ รถยนต์ ดูยังไง?

ตาแมว แบตเตอรี่ รถยนต์ ดูยังไง?

ตาแมว แบตเตอรี่ รถยนต์

ตาแมว แบตเตอรี่ รถยนต์  เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ เช็คสภาพเบื้องต้นของแบตเตอรี่รถยนต์ โดยจะติดมาให้ ใน แบตเตอรี่ รถยนต์ หลายๆประเภท ไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่ น้ำ, แบตเตอรี่ ไฮบริด, แบตเตอรี่ กึ่งแห้ง, แบตเตอรี่ แห้ง

ซึ่ง ตาแมว แบตเตอรี่ ทุกประเภทนั้น ใช้หลักการเดียวกัน ทั้งหมด

ตาแมว แบตเตอรี่ ดู
ตาแมว แบตเตอรี่ ลักษณะจะเป็น ลูกลอย ไว้้ใช้ วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำกรด (ค่า ถ.พ.) เวลาดูสีของตาแมว ให้ดูที่ขอบนอก เป็นหลัก หลายๆ ยี่ห้อจะมีสติกเกอร์ แปะไว้ด้านข้าง เพื่อ อธิบายว่า แต่ละสีหมายความว่าอย่างไร

ตาแมวจะแสดงระดับ ค่า ถ.พ เพียงแค่ ช่องเดียว จากทั้งหมด 6 ช่อง ไม่เชื่อมถึงกัน และตาแมวไม่สามารถบอกได้ 100 เปอร์เซนต์ ว่า แบตเตอรี่ เสื่อมเสีย ให้ดูเพื่อเป็นแนวทาง เท่านั้น (เช่นเดียวกันกับ โวลท์มิเตอร์)

ตาแมว แบตเตอรี่ รถยนต์ Panasonic, GS, 3K (รุ่น ไฮบริด), Yuasa

จะแสดง เป็นสัญลักษณ์ สีฟ้า สีขาว ใส แล้วก็ สีแดง ตามลำดับ

สีของ ตาแมว แบตเตอรี่รถยนต์ ความหมาย อาการ วิธีแก้ไข สาเหตุ
สีฟ้า ไฟเต็ม สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ แบตเตอรี่ เสีย
สีขาว ไฟอ่อน สตาร์ทไม่ติด ลองชาร์จไฟ แบตเตอรี่ไฟหมด
สีแดง น้ำกลั่นแห้ง สตาร์ทไม่ติด ลองเติมน้ำกลั่น น้ำกลั่นแห้ง


ตาแมว สีฟ้า หมายความว่า ค่า ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแบตเตอรี่ คือ 1.250 คือปกติ (เรียกง่ายๆว่า มีไฟ หรือ โวลท์ เต็ม)

ถ้าตาแมว เป็นสีฟ้า สามารถใช้ไฟได้ทั้งหมด เปิดไฟ บีบแตร เปิดวิทยุได้ แต่ สตาร์ทรถไม่ติด แสดงว่า แบตเตอรี่ เสื่อมเสียแล้วครับ อาการเช่นนี้ จะเกิดกับแบตเตอรี่ ที่ผ่านการใช้งานมา ไม่ต้ำกว่า 15 เดือน แนะนำ เปลี่ยน แบตเตอรี่ ลูกใหม่ครับ

ตาแมว สีขาว หมายความว่า ค่า ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแบตเตอรี่ น้อยกว่า 1.250 คืออ่อนกว่าปกติ (เรียกง่ายๆว่า ไฟหมด หรือ โวลท์ ตก)

สาเหตุ อาจเกิดจาก จอดรถไว้นาน ไฟออกจากแบตเตอรี่ จนหมด ไดชาร์จทำงานผิดปกติ ลืมเปิดไฟทิ้งไว้ ถ้าแบตเตอรี่ อายุยังไม่นานมาก ไม่ถึง ปีปลายๆ หรือ 2 ปี แนะนำให้ ลองชาร์จแบตเตอรี่ดูก่อน ครับ

ตาแมว สีแดง หมายความว่า ระดับน้ำของแบตเตอรี่ ต่ำกว่ากำหนด ให้รีบเติมน้ำกลั่น แบตเตอรี่ ให้ได้ระดับโดยเร็วครับ

กรณีนี้ จะเกิดขึ้นได้มาก สำหรับ แบตเตอรี่ น้ำ ให้หมั่นเช็คระดับน้ำอยู่เสมอ ครับ ส่วน แบตเตอรี่ กึ่งแห้ง แทบ ไม่ต้องเติมน้ำตลอดอายุการใช้งานครับ

ตาแมว แบตเตอรี่ Bosch, Puma, Amaron, Boliden

จะแสดง เป็นสัญลักษณ์ สีเขียว สีดำ แล้วก็ สีขาว ใส ตามลำดับ
ตาแมว แบตเตอรี่ แห้ง

สีของ ตาแมว แบตเตอรี่รถยนต์ ความหมาย อาการ วิธีแก้ไข สาเหตุ
สีเขียว ไฟเต็ม สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ แบตเตอรี่ เสีย
สีดำ ไฟอ่อน สตาร์ทไม่ติด ลองชาร์จไฟ แบตเตอรี่ไฟหมด
สีขาว ใส เสัย สตาร์ทไม่ติด ลองเติมน้ำกลั่น แบตเตอรี่ เสีย

ตาแมว สีเขียว หมายความว่า ค่า ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแบตเตอรี่ คือ 1.250 คือปกติ (เรียกง่ายๆว่า มีไฟ หรือ โวลท์ เต็ม)

ถ้าตาแมว เป็นสีเขียว แล้วยัง สามารถใช้ไฟได้ทั้งหมด เปิดไฟ บีบแตร เปิดวิทยุได้ แต่ สตาร์ทรถไม่ติด แสดงว่า แบตเตอรี่ เสื่อมเสียแล้วครับ อาการเช่นนี้ จะเกิดกับแบตเตอรี่ ที่ผ่านการใช้งานมา ไม่ต้ำกว่า 15 เดือนแนะนำ เปลี่ยน แบตเตอรี่ ลูกใหม่ครับ

ตาแมว สีดำ หมายความว่า ค่า ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแบตเตอรี่ น้อยกว่า 1.250 คืออ่อนกว่าปกติ (เรียกง่ายๆว่า ไฟหมด หรือ โวลท์ ตก)

สาเหตุ อาจเกิดจาก จอดรถไว้นาน ไฟออกจากแบตเตอรี่ จนหมด ไดชาร์จทำงานผิดปกติ ลืมเปิดไฟทิ้งไว้ ถ้าแบตเตอรี่ อายุยังไม่นานมาก ไม่ถึง ปีปลายๆ หรือ 2 ปี แนะนำให้ ลองชาร์จแบตเตอรี่ดูก่อน ครับ

ตาแมว สีขาว หมายความว่า ระดับน้ำของแบตเตอรี่ ต่ำกว่ากำหนด แบตเตอรี่ เสีย ครับ แนะนำ เปลี่ยน แบตเตอรี่ ลูกใหม่ครับ

ตาแมว แบตเตอรี่ FB, 3K ( รุ่น SVX-SERIES )

จะแสดง เป็นสัญลักษณ์ สีเขียว สีขาวใส แล้วก็ สีแดง ตามลำดับ
ตาแมว แบตเตอรี่ FB 3K

สีของ ตาแมว แบตเตอรี่รถยนต์ ความหมาย อาการ วิธีแก้ไข สาเหตุ
สีเขียว ไฟเต็ม สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ แบตเตอรี่ เสีย
สีขาว ไฟอ่อน สตาร์ทไม่ติด ลองชาร์จไฟ แบตเตอรี่ไฟหมด
สีแดง FB น้ำกลั่นแห้ง สตาร์ทไม่ติด ลองเติมน้ำกลั่น น้ำกลั่นแห้ง
สีแดง 3K แบตเตอรี่เสีย สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ แบตเตอรี่ เสีย

ตาแมว เขียว หมายความว่า ค่า ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแบตเตอรี่ คือ 1.250 คือปกติ (เรียกง่ายๆว่า มีไฟ หรือ โวลท์ เต็ม)

ถ้าตาแมว เป็นสีเขียว สามารถใช้ไฟได้ทั้งหมด เปิดไฟ บีบแตร เปิดวิทยุได้ แต่ สตาร์ทรถไม่ติด แสดงว่า แบตเตอรี่ เสื่อมเสียแล้วครับ อาการเช่นนี้ จะเกิดกับแบตเตอรี่ ที่ผ่านการใช้งานมา ไม่ต้ำกว่า 15 เดือนแนะนำ เปลี่ยน แบตเตอรี่ ลูกใหม่ครับ

ตาแมว สีขาว หมายความว่า ค่า ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแบตเตอรี่ น้อยกว่า 1.250 คืออ่อนกว่าปกติ (เรียกง่ายๆว่า ไฟหมด หรือ โวลท์ ตก)

สาเหตุ อาจเกิดจาก จอดรถไว้นาน ไฟออกจากแบตเตอรี่ จนหมด ไดชาร์จทำงานผิดปกติ ลืมเปิดไฟทิ้งไว้ ถ้าแบตเตอรี่ อายุยังไม่นานมาก ไม่ถึง ปีปลายๆ หรือ 2 ปี แนะนำให้ ลองชาร์จแบตเตอรี่ดูก่อน ครับ

ตาแมว สีแดง FB หมายความว่า ระดับน้ำของแบตเตอรี่ ต่ำกว่ากำหนด ให้รีบเติมน้ำกลั่น แบตเตอรี่ ให้ได้ระดับโดยเร็วครับ

ตาแมว สีแดง 3K หมายความว่า ระดับน้ำของแบตเตอรี่ ต่ำกว่ากำหนด แบตเตอรี่ เสีย ครับ แนะนำ เปลี่ยน แบตเตอรี่ ลูกใหม่ครับ

ตาแมว บอกว่าไฟเต็ม แต่ทำไม่ สตาร์ทรถไม่ติด ???

อย่างที่เรียนไว้ข้างต้น

ตาแมว แบตเตอรี่ หรือ อุปกรณ์วัดโวลท์ นั้น สามารถวัดได้แค่กระแสไฟ หรือ (โวลท์) เท่านั้น ไม่สามารถ วัดแรงสตาร์ท ของแบตเตอรี่ ได้แต่อย่างใด

เพราะ ฉะนั้นแล้ว ให้ดูเป็นแนวทาง อย่าไปเชื่อถือ มากครับ

ตาแมว ไม่สามารถบอกได้ 100 เปอร์เซนต์ ว่า แบตเตอรี่ เสื่อมเสีย ให้ดูเพื่อเป็นแนวทาง เท่านั้น!!! ควรตรวจสอบกับ ร้านที่มีมาตรฐาน หรือ ศูนย์บริการเพื่อความแน่ใจ ทุกครั้ง

สอบถามเรื่องของแบตเตอรี่ รถยนต์เพิ่มเติมได้ที่

แบตเตอรี่โอเค จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ ราคามาตรฐาน บริการมืออาชีพ

โทรเลย

Lineแบตเตอรี่โอเค

www.facebook.com/batteryok1

เปลี่ยน แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ หมด แบตเตอรี่ เสื่อม กดโทรหาเรา แบตเตอรี่โอเค

เปลี่ยนแบตเตอรี่

 

error: โอ๊ะโอ