Author Archive: Batteryok

แบตเตอรี่ เกียกกาย

แบตเตอรี่ เกียกกาย

แบตเตอรี่ เกียกกาย แบตเตอรี่ เกียกกาย หรือ ร้านแบตเตอรี่ เกียกกาย และ ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ เกียกกาย ต้องแบตเตอรี่โอเค ทางร้านมีบริการติดตั้งพร้อมเปลี่ยนให้ท่านถึงที่ ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม โดยช่างผู้ชำนาญการ มีการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ ทั้งก่อนและหลัง ใช้บริการ ตรวจเช็คระบบไฟไดชาร์จฟรี ร้านแบตเตอรี่ …
Read more

แบตเตอรี่ Panasonic 90D26R

แบตเตอรี่ Panasonic 90D26R

แบตเตอรี่ Panasonic 90D26R แบตเตอรี่ Panasonic 90D26R รุ่น นี้เป็น แบตเตอรี่รถยนต์กึ่งแห้ง 70 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2100 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน ข้อมูล แบตเตอรี่ Panasonic 90D26R รุ่น 90D26R ประเภท แบตเตอรี่พร้อมใช้ ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 70 ขนาด (…
Read more

แบตเตอรี่ Panasonic 90D26L

แบตเตอรี่ Panasonic 90D26L แบตเตอรี่ Panasonic 90D26L รุ่น นี้เป็น แบตเตอรี่รถยนต์กึ่งแห้ง 70 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2100 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน ข้อมูล แบตเตอรี่ Panasonic 90D26L รุ่น 90D26L ประเภท แบตเตอรี่พร้อมใช้ ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 70 ขนาด (…
Read more

แบตเตอรี่ วัดเวฬุ

แบตเตอรี่ วัดเวฬุ

แบตเตอรี่ วัดเวฬุ แบตเตอรี่ วัดเวฬุ หรือ ร้านแบตเตอรี่ วัดเวฬุ วัดไผ่เขียว และ ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ วัดเวฬุ ต้องแบตเตอรี่โอเค ทางร้านมีบริการติดตั้งพร้อมเปลี่ยนให้ท่านถึงที่ ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม โดยช่างผู้ชำนาญการ มีการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ ทั้งก่อนและหลัง ใช้บริการ ตรวจเช็คระบบไฟไดชาร์จฟรี ร้านแบ…
Read more

แบตเตอรี่ Puma DIN80

แบตเตอรี่ Puma DIN80

แบตเตอรี่ Puma DIN80 แบตเตอรี่ Puma DIN80 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 80 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 3,500 บาท สำหรับรถยุโรป  รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Puma DIN80 รุ่น Din80 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 80 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 274 กว้าง 174 สูง 189 ประเภทรถที่รองรับ ยี…
Read more