Author Archive: Batteryok

แบตเตอรี่ ลาดหญ้า

แบตเตอรี่ ลาดหญ้า

แบตเตอรี่ ลาดหญ้า แบตเตอรี่ ลาดหญ้า หรือ ร้านแบตเตอรี่ ลาดหญ้า และ ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ ลาดหญ้า ต้องแบตเตอรี่โอเค ทางร้านมีบริการติดตั้งพร้อมเปลี่ยนให้ท่านถึงที่ ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม โดยช่างผู้ชำนาญการ มีการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ ทั้งก่อนและหลัง ใช้บริการ ตรวจเช็คระบบไฟไดชาร์จฟรี ร้านแบตเตอรี่ ลาดห…
Read more

แบตเตอรี่ CAOS 6900L

แบตเตอรี่ Caos 6900L

แบตเตอรี่ CAOS 6900L (130D31L) แบตเตอรี่ CAOS 6900L 130D31L  แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 95 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,600 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ CAOS 6900L รุ่น 130D31L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 95 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รอง…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 130D31R

แบตเตอรี่ Bosch

แบตเตอรี่ Bosch 130D31R แบตเตอรี่ Bosch 130D31R แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 94 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 3,500 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch 130D31R รุ่น 130D31R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 94 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี่ห้อ…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 130D31L

แบตเตอรี่ Bosch

แบตเตอรี่ Bosch 130D31L แบตเตอรี่ Bosch 130D31L  แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 94 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 3,500 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch 130D31L รุ่น 130D31L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 94 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี่ห้…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 75B24L

แบตเตอรี่ Bosch 75B24L

แบตเตอรี่ Bosch 75B24L แบตเตอรี่ Bosch 75B24L แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 55 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2,300 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน ข้อมูลแบตเตอรี่ รุ่น แบตเตอรี่ Bosch 75B24L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 55 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 228 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ย…
Read more