Author Archive: Batteryok

แบตเตอรี่ GS MFX190R

แบตเตอรี่ GS MFX190R แบตเตอรี่ GS MFX190R เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 90 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,600 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ GS MFX190R รุ่น MFX190R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 90 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี่ห้อ …
Read more

แบตเตอรี่ GS MFX190L

แบตเตอรี่ GS MFX190L แบตเตอรี่ GS MFX190L แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 90 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,600 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ GS MFX190L รุ่น MFX190L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 90 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี่ห้อ โตโย…
Read more

แบตเตอรี่ FB Gold 3500L

แบตเตอรี่ FB Gold 3500L แบตเตอรี่ FB Gold 3500L แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 90 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 3,000 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ FB Gold 3500L รุ่น Gold 3500L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 90 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ…
Read more

แบตเตอรี่ FB Gold 3500R

แบตเตอรี่ FB Gold 3500R แบตเตอรี่ FB Gold 3500R แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 90 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 3,000 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ FB Gold 3500R รุ่น Gold 3500R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 90 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ…
Read more

แบตเตอรี่ 3K ADX2500R

แบตเตอรี่ 3K ADX2500R แบตเตอรี่ 3K ADX2500R แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 85 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 2,400 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K ADX2500R รุ่น ADX2500L (85D31R) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 85 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่ร…
Read more