Author Archive: Batteryok

แบตเตอรี่ ธัญญาพาร์ค

แบตเตอรี่ ธัญญาพาร์ค

แบตเตอรี่ ธัญญาพาร์ค แบตเตอรี่ ธัญญาพาร์ค และ ร้าน แบตเตอรี่รถยนต์ ธัญญาพาร์ค ต้องแบตเตอรี่โอเค ทางร้านมีบริการติดตั้งพร้อมเปลี่ยนให้ท่านถึงที่ ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม โดยช่างผู้ชำนาญการ มีการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ ทั้งก่อนและหลัง ใช้บริการ ตรวจเช็คระบบไฟไดชาร์จฟรี สำหรับลูกค้า ร้าน แบตเตอรี่ ธัญญาพา…
Read more

แบตเตอรี่ สัมพันธวงศ์

แบตเตอรี่ สัมพันธวงศ์

แบตเตอรี่ สัมพันธวงศ์ แบตเตอรี่ สัมพันธวงศ์ และ ร้าน แบตเตอรี่รถยนต์ สัมพันธวงศ์ ต้องแบตเตอรี่โอเค ทางร้านมีบริการติดตั้งพร้อมเปลี่ยนให้ท่านถึงที่ ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม โดยช่างผู้ชำนาญการ มีการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ ทั้งก่อนและหลัง ใช้บริการ ตรวจเช็คระบบไฟไดชาร์จฟรี สำหรับลูกค้า ร้าน แบตเตอรี่ สัมพ…
Read more

แบตเตอรี่ ตลาดน้อย

แบตเตอรี่ ตลาดน้อย

แบตเตอรี่ ตลาดน้อย แบตเตอรี่ ตลาดน้อย และ ร้าน แบตเตอรี่รถยนต์ ตลาดน้อย ต้องแบตเตอรี่โอเค ทางร้านมีบริการติดตั้งพร้อมเปลี่ยนให้ท่านถึงที่ ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม โดยช่างผู้ชำนาญการ มีการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ ทั้งก่อนและหลัง ใช้บริการ ตรวจเช็คระบบไฟไดชาร์จฟรี สำหรับลูกค้า ร้าน แบตเตอรี่ ตลาดน้อย ร้าน…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota CHR ไฮบริด

แบตเตอรี่ TOYOTA CHR HYBRid

แบตเตอรี่ Toyota CHR แบตเตอรี่ Toyota CHR ไฮบริด แบตเตอรี่สำหรับสตาร์ท ติดรถมาจะเป็นรุ่น LN1 ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 43 แอมป์ ค่า CCA คือ 390 โดยแบตเตอรี่ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้งทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ Toyota CHR ไฮบริด นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota CHR

แบตเตอรี่ Toyota CHR

แบตเตอรี่ Toyota CHR แบตเตอรี่ Toyota CHR  ติดรถมาจะเป็นรุ่น LN2 ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 450 โดยแบตเตอรี่ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้งทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ Toyota CHR นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได้พบว่า อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยแล้…
Read more