Author Archive: Batteryok

แบตเตอรี่ INDEX EX195R

แบตเตอรี่ index ex195L

แบตเตอรี่ INDEX EX195R แบตเตอรี่ INDEX EX195R 115D31R แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 90 แอมป์ รับประกัน 24 เดือน ราคา 3,200 บาท CCA 700+ รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน คู่แข่งโดยตรงของ แบตเตอรี่ Amaron แบตเตอรี่ INDEX EX195R รุ่น EX195R 115D31R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 2412 เดือน แอมป์ 90 ขนาด (มิลล…
Read more

แบตเตอรี่ INDEX EX195L

แบตเตอรี่ index ex195L

แบตเตอรี่ INDEX EX195L แบตเตอรี่ INDEX EX195L 115D31L แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 90 แอมป์ รับประกัน 24 เดือน ราคา 3,200 บาท CCA 700+ รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน คู่แข่งโดยตรงของ แบตเตอรี่ Amaron แบตเตอรี่ INDEX EX195L รุ่น EX195L 115D31L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 2412 เดือน แอมป์ 90 ขนาด (มิลล…
Read more

แบตเตอรี่ FB S 650L

แบตเตอรี่ FB S 650L แบตเตอรี่ FB S 650L แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 50 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 1,700 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ FB S 650L รุ่น S650L (55B24L) ประเภท แบตเตอรี่กึ่งแห้ง รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 50 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 228 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี่…
Read more

แบตเตอรี่ INDEX EX65L

แบตเตอรี่ index EX65L

แบตเตอรี่ INDEX EX65L 60B24L แบตเตอรี่ INDEX EX65L 60B24L แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 50 แอมป์ รับประกัน 24 เดือน ราคา 2,000 บาท CCA 500+ รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน คู่แข่งโดยตรงของ แบตเตอรี่ Amaron แบตเตอรี่ INDEX EX65L รุ่น EX65L 60B24L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 24 เดือน แอมป์ 50 ขนาด (มิลลิ…
Read more

แบตเตอรี่ INDEX EX45L

แบตเตอรี่ index EX45L

แบตเตอรี่ INDEX EX45L 42B19L แบตเตอรี่ INDEX EX45L 42B19L แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง 40 แอมป์ รับประกัน 24 เดือน ราคา 1,700 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน คู่แข่งโดยตรงของ แบตเตอรี่ Amaron แบตเตอรี่ FB M 650L รุ่น INDEX EX45L 42B19L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 24 เดือน แอมป์ 40 ขนาด (มิลลิเ…
Read more