ประเภทรถยนต์

แบตเตอรี่ 150 แอมป์ N150

แบตเตอรี่ 150 แอมป์ N150

แบตเตอรี่ 150 แอมป์ N150 แบตเตอรี่ 150 แอมป์ N150 แบตเตอรี่รถยนต์แบบน้ำ รับประกัน 12 เดือน เหมาะสำหรับ รถบรรทุก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปั๊ม เรือ รับประกัน 12 เดือน ราคารวมเติมน้ำกรดชาร์จไฟแล้ว ขอใบเสนอราคาได้ที่ [email protected] 089-3262221, 086-8633331, 02-7226441 Batteryok1 https://www.facebook.c…
Read more

แบตเตอรี่ 200 แอมป์ N200

แบตเตอรี่ 200 แอมป์

แบตเตอรี่ 200 แอมป์ N200 แบตเตอรี่ 200 แอมป์ N200 แบตเตอรี่รถยนต์แบบน้ำ รับประกัน 12 เดือน เหมาะสำหรับ รถบรรทุก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปั๊ม เรือ รับประกัน 12 เดือน ราคารวมเติมน้ำกรดชาร์จไฟแล้ว ขอใบเสนอราคาได้ที่ [email protected] 089-3262221, 086-8633331, 02-7226441 Batteryok1 https://www.facebook.c…
Read more

แบตเตอรี่ TATA GIANT

แบตเตอรี่ TATA GIANT

แบตเตอรี่ TATA GIANT ปกติ แบตเตอรี่ TATA GIANT ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 75D31R ขั้วขวา จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 70 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย แบตเตอรี่ TATA GIANT นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได้พบว่า อายุการใช้งานโดยเ…
Read more

แบตเตอรี่ MG 6

แบตเตอรี่ MG 6

แบตเตอรี่ MG 6 ใช้รุ่นไหน แบตเตอรี่ MG 6 ที่ติดรถมา จะเป็นรุ่น Din75 ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 75 แอมป์ ค่า CCA คือ 550 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ แบตเตอรี่แห้ง ขั้วจม ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเลย แบตเตอรี่ MG 6 นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได้พบว่า อ…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota innova crysta

แบตเตอรี่ Toyota innova crysta

แบตเตอรี่ Toyota innova crysta ใช้รุ่นไหน แบตเตอรี่ Toyota innova crysta ที่ติดรถมา จะเป็นรุ่น  Din65 ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 450 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่แห้ง ขั้วจม ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น  แบตเตอรี่รถยนต์ Toyota innova crysta นั้…
Read more