ประเภทรถยนต์

แบตเตอรี่ ซูซูกิ สวิฟท์

แบตเตอรี่ ซูซูกิ สวิฟท์

แบตเตอรี่ ซูซูกิ สวิฟท์ แบตเตอรี่ ซูซูกิ สวิฟท์ เดิมใช้ 45 แอมป์ ขั้วซ้าย ขั้วลอย เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง (MF) ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 18 เดือน จะเริ่มมีอาการสตาร์ทยาก สามารถ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ซูซูกิ สวิฟท์ ขนาดแอมป์เท่าเดิม หรือ มากกว่าได้ ไม่ส่งผลเสียต่อระบบไฟในรถ แนะนำ แบต…
Read more

แบตเตอรี่ Honda Civic FK

แบตเตอรี่ Honda Civic fK

แบตเตอรี่ Honda Civic FK แบตเตอรี่ Honda civic Fk ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55B24L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 45 แอมป์ ค่าCCA คือ 295 แบตเตอรี่ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้งทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นบ่อย แบตเตอรี่ Civic Fk นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค พบว่า อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย…
Read more

แบตเตอรี่ Honda Civic fc

แบตเตอรี่ Honda Civic fK

แบตเตอรี่ Honda Civic FC แบตเตอรี่ Honda civic FC ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55B24L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 45 แอมป์ ค่าCCA คือ 295 แบตเตอรี่ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้งทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นบ่อย แบตเตอรี่ Civic FC นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค พบว่า อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย…
Read more

แบตเตอรี่ โตโยต้าวิช

แบตเตอรี่ โตโยต้าวิช

แบตเตอรี่ โตโยต้าวิช แบตเตอรี่ โตโยต้าวิช เดิมใช้ 45 แอมป์ ขั้วขวา ขั้วลอย เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง (MF) ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 18 เดือน จะเริ่มมีอาการสตาร์ทยาก สามารถ เปลี่ยนแบตเตอรี่ โตโยต้าวิช ลูกใหม่ ขนาดแอมป์เท่าเดิม หรือ มากกว่าได้ ไม่ส่งผลเสียต่อระบบไฟในรถ แนะนำ แบตเต…
Read more

แบตเตอรี่ เอทีฟ

แบตเตอรี่ เอทีฟ

แบตเตอรี่ เอทีฟ แบตเตอรี่ เอทีฟ เดิมใช้ 45 แอมป์ ขั้วลอย เป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง (MF) ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 18 เดือน จะเริ่มมีอาการสตาร์ทยาก สามารถ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เอทีฟ ลูกใหม่ ขนาดแอมป์เท่าเดิม หรือ มากกว่าได้ ไม่ส่งผลเสียต่อระบบไฟในรถ แนะนำ แบตเตอรี่กึ่งแห้ง หรือ แบตเต…
Read more