ประเภทรถยนต์

แบตเตอรี่ Toyota CHR ไฮบริด

แบตเตอรี่ TOYOTA CHR HYBRid

แบตเตอรี่ Toyota CHR แบตเตอรี่ Toyota CHR ไฮบริด แบตเตอรี่สำหรับสตาร์ท ติดรถมาจะเป็นรุ่น LN1 ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 43 แอมป์ ค่า CCA คือ 390 โดยแบตเตอรี่ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้งทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ Toyota CHR ไฮบริด นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota CHR

แบตเตอรี่ Toyota CHR

แบตเตอรี่ Toyota CHR แบตเตอรี่ Toyota CHR  ติดรถมาจะเป็นรุ่น LN2 ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 450 โดยแบตเตอรี่ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้งทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ Toyota CHR นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได้พบว่า อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยแล้…
Read more

แบตเตอรี่ Suzuki XL7

แบตเตอรี่ Suzuki XL7

แบตเตอรี่ Suzuki Swift 2018 ปกติ แบตเตอรี่ Suzuki XL7 ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 34B19L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 35 แอมป์ ค่าCCA คือ 265 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ Swift 2018 นั้น ทางร้าน แบตเ…
Read more

แบตเตอรี่ Honda Accord G10

แบตเตอรี่ Honda Accord G10

แบตเตอรี่ Honda Accord G10 แบตเตอรี่ Honda Accord G10 ปี 2019 – ปัจจุบัน ติดรถมาจะเป็นรุ่น LN2 ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 450 โดยแบตเตอรี่ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้งทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ accord นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได…
Read more

แบตเตอรี่ Suzuki Swift 2018

แบตเตอรี่ Suzuki Swift 2018

แบตเตอรี่ Suzuki Swift 2018 ปกติ แบตเตอรี่ Suzuki Swift 2018 ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 34B19L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 35 แอมป์ ค่าCCA คือ 265 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ Swift 2018 นั้น ทางร้…
Read more