ประเภทรถยนต์

แบตเตอรี่ MG 6

แบตเตอรี่ MG 6

แบตเตอรี่ MG 6 ใช้รุ่นไหน แบตเตอรี่ MG 6 ที่ติดรถมา จะเป็นรุ่น Din75 ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 75 แอมป์ ค่า CCA คือ 550 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ แบตเตอรี่แห้ง ขั้วจม ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเลย แบตเตอรี่ MG 6 นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได้พบว่า อ…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota innova crysta

แบตเตอรี่ Toyota innova crysta

แบตเตอรี่ Toyota innova crysta ใช้รุ่นไหน แบตเตอรี่ Toyota innova crysta ที่ติดรถมา จะเป็นรุ่น  Din65 ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 450 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่แห้ง ขั้วจม ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น  แบตเตอรี่รถยนต์ Toyota innova crysta นั้…
Read more

แบตเตอรี่ Ford Everest 2.2

แบตเตอรี่ Ford Everest

แบตเตอรี่ Ford Everest 2.2 ปกติ แบตเตอรี่ Ford Everest 2.2 ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น Din ขั้วจม จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 70 แอมป์ ค่า CCA คือ 500 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ แบตเตอรี่กึ่แห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น แบตเตอรี่ Ford Ford Everest 2.2 นั้น ทางร้าน แ…
Read more

แบตเตอรี่ Nissan Xtrail Hybrid

แบตเตอรี่ Nissan Xtrail Hybrid

แบตเตอรี่ Nissan Xtrail Hybrid ปกติ แบตเตอรี่ Nissan Xtrail Hybrid ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น Din ขั้วจม จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 75 แอมป์ ค่า CCA คือ 550 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น แบตเตอรี่ Nissan Xtrail Hybrid นั้น ท…
Read more

แบตเตอรี่ MG ZS

แบตเตอรี่ MG ZS ใช้รุ่นไหน แบตเตอรี่ MG ZS ที่ติดรถมา จะเป็นรุ่น  Din65 ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 450 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่แห้ง ขั้วจม ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น แบตเตอรี่รถยนต์ MG ZS นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได้พบว่า อายุการใช้งาน…
Read more