แบตเตอรี่ Mitsubishi

แบตเตอรี่ Mitsubishi lancer e car

แบตเตอรี่ Mitsubishi lancer e car

แบตเตอรี่ Mitsubishi lancer e car ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Mitsubishi lancer e car ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26R ขั้วขวา จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 370 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบแบตเตอรี่น้ำ ทั้งหมด มีการสูญเสียน้ำ มาก ทางร้านแบตเตอรี่โอเค แนะนำเป็นแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง หรือ…
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi Space Wagon ปี 04 10

แบตเตอรี่ Mitsubishi space Wagon ปี 04 10

แบตเตอรี่ Mitsubishi Space Wagon ปี 04 10 ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Mitsubishi Space Wagon ปี 04 10 ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย แบตเตอรี่ Mitsubishi Space Wagon ปี 04 10 ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน…
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi Space wagon ปี 92 96

แบตเตอรี่ Mitsubishi Space wagon ปี 92 96

แบตเตอรี่ Mitsubishi Space wagon ปี 92 96 ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Mitsubishi Space wagon ปี 92 96 ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26R ขั้วขวา จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 370 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบแบตเตอรี่น้ำ ทั้งหมด มีการสูญเสียน้ำ มาก ทางร้านแบตเตอรี่โอเค แนะนำเป็นแบตเตอร…
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi G wagon

แบตเตอรี่ Mitsubishi G wagon

แบตเตอรี่ Mitsubishi G wagon ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Mitsubishi G wagon ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 75D31R ขั้วขวา จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 70 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ แ…
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi Galant Ultima

แบตเตอรี่ Mitsubishi Galant Ultima

แบตเตอรี่ Mitsubishi Galant Ultima ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Mitsubishi Galant Ultima ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26R ขั้วขวา จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 370 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบแบตเตอรี่น้ำ ทั้งหมด มีการสูญเสียน้ำ มาก ทางร้านแบตเตอรี่โอเค แนะนำเป็นแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง หร…
Read more