แบตเตอรี่ Mitsubishi

แบตเตอรี่ Mitsubishi Galant

แบตเตอรี่ Mitsubishi Galant

แบตเตอรี่ Mitsubishi Galant ปกติ แบตเตอรี่ Mitsubishi Galant ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26R ขั้วขวา จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 370 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบแบตเตอรี่น้ำ ทั้งหมด มีการสูญเสียน้ำ มาก ทางร้านแบตเตอรี่โอเค แนะนำเป็นแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง หรือ แบตเตอรี่แห้ง ไม่จำเป็…
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer EX

แบตเตอรี Mitsubishi Lancer ex

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer EX ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer EX  ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D23L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 65 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเต…
Read more

แบตเตอรี่ mitsubishi Mirage

แบตเตอรี่ Mitsubishi Mirage

แบตเตอรี่ mitsubishi Mirage ปกติ แบตเตอรี่ mitsubishi Mirage ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 34B19L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 35 แอมป์ ค่าCCA คือ 265 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ mitsubishi Mirage นั้…
Read more

แบตเตอรี่ mitsubishi attrage

แบตเตอรี่ Mitsubishi Attrage

แบตเตอรี่ mitsubishi attrage ปกติ แบตเตอรี่ mitsubishi attrage ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 34B19L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 35 แอมป์ ค่าCCA คือ 265 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ mitsubishi attrage …
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer

แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ปกติ แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย แบตเตอรี่ Mitsubishi Lancer ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ M…
Read more