แบตเตอรี่ Mitsubishi

แบตเตอรี่ Mitsubishi Pajero sport

แบตเตอรี่ Mitsubishi Pajero

แบตเตอรี่ Mitsubishi Pajero sport ปกติ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ Mitsubishi Pajero sport เครื่อง 2,500 ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 80D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 70 แอมป์ ค่า CCA คือ 490 (สำหรับ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ Mitsubishi Pajero sport เครื่อง 3000 จะติดรถมาเป็นรุ่น 105D31L 85-90ah ) โดย แบตเตอรี่รถยนต…
Read more

แบตเตอรี่ Mitsubishi Triton

แบตเตอรี่ Mitsubishi triton

แบตเตอรี่ Mitsubishi Triton ปกติ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ Mitsubishi Triton เครื่อง 2,500 ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 80D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 70 แอมป์ ค่า CCA คือ 490 (สำหรับ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ Mitsubishi Triton เครื่อง 3000 จะติดรถมาเป็นรุ่น 105D31L 85-90ah ) โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็น…
Read more