แบตเตอรี่ Toyota

แบตเตอรี่ Toyota Mighty x

แบตเตอรี่ Toyota Mighty x

แบตเตอรี่ Toyota Mighty x ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Toyota Mighty x ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 75D31R ขั้วขวา จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 70 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ แบตเตอร…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota sport rider

แบตเตอรี่ Toyota sport rider

แบตเตอรี่ Toyota sport rider ปกติ แบตเตอรี่ Toyota sport rider ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 75D31R ขั้วขวา โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ sport rider นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได้พบว่า อายุการใช้ง…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota tiger

แบตเตอรี่ toyota tiger

แบตเตอรี่ Toyota tiger ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Toyota tiger ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 75D31R ขั้วขวา จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 65 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ toyota tiger …
Read more

แบตเตอรี่ TOYOTA Alphard

แบตเตอรี่ TOYOTA Alphard

แบตเตอรี่ TOYOTA Alphard ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Toyota Alphard ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 370 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ แบตเตอรี…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota INNOVA

แบตเตอรี่ Toyota INNOVA

แบตเตอรี่ Toyota INNOVA ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ Toyota INNOVA ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 370 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ …
Read more