แบตเตอรี่ Toyota

แบตเตอรี่ Toyota Fortuner

แบตเตอรี่ Toyota Fortuner

แบตเตอรี่ Toyota Fortuner แบตเตอรี่ Toyota Fortuner เครื่อง 2,500 ที่ติดรถมาเป็นรุ่น D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 70 แอมป์ แบตเตอรี่ Toyota Fortuner เครื่อง 3,000 ที่ติดรถมาเป็นรุ่น D31L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 80 แอมป์ แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota Vigo

แบตเตอรี่ Toyota vigo

แบตเตอรี่ Toyota Vigo แบตเตอรี่ Toyota Vigo เครื่อง 2,500 ที่ติดรถมาเป็นรุ่น D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 70 แอมป์ ความยาวแบต 26 เซนติเมตร แบตเตอรี่ Toyota Vigo เครื่อง 3,000 ที่ติดรถมาเป็นรุ่น D31L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 80 แอมป์ ความยาวแบต 31 เซนติเมตร แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota Yaris

แบตเตอรี่ Toyota yaris

แบตเตอรี่ Toyota Yaris ราคาล่าสุด ปี 2023 อัพเดทล่าสุด เริ่มต้น 1,600 บาท รวมแลกแบตเตอรี่เก่าแล้ว ใช้ทดแทนแบตเตอรี่เดิมได้เลย ไม่ต้องดัดแปลง โดยแบตเตอรี่ Toyota Yaris เดิมมี สเปคดังนี้ Toyota Yaris 1.5 ปี 2006-2013 แบตเตอรี่ที่ติดรถ Yaris มาจะเป็นรหัสรุ่น 46B24L เมื่อหันขั้วแบตเตอรี่ออกนอกตัว ขั้วบว…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota Vios ปี 2023 อัพเดทล่าสุด

แบตเตอรี่ Toyota vios

แบตเตอรี่ Toyota Vios แบตเตอรี่ Toyota vios ราคาล่าสุด ปี 2023 อัพเดทล่าสุด เริ่มต้น 1,600 บาท รวมแลกแบตเตอรี่เก่าแล้ว ใช้ทดแทนแบตเตอรี่เดิมได้เลย ไม่ต้องดัดแปลง โดยแบตเตอรี่ Toyota vios เดิมมี สเปคดังนี้ แบตเตอรี่ Toyota Vios ปี 2000-2005 แบตเตอรี่ที่ติดรถมาจะเป็นรหัสรุ่น 46B24R เมื่อหันขั้วแบตเตอร…
Read more