Battery Mazda

แบตเตอรี่ Mazda Fighter

แบตเตอรี่ Mazda Fighter

แบตเตอรี่ Mazda Fighter ปกติ แบตเตอรี่ Mazda Fighter ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 75D31R ขั้วขวา จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 70 แอมป์ ค่า CCA คือ 380 โดย แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ แบตเตอรี่น้ำ ทั้งหมด จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ต้องดูแลน้ำกลั่นเสมอ Mazda Fighter นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได้พบว่า อายุ…
Read more

แบตเตอรี่ mazda TRIBUTE

แบตเตอรี่ mazda TRIBUTE ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ mazda TRIBUTE ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 370 โดย แบตเตอรี่ mazda TRIBUTE ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ ma…
Read more

แบตเตอรี่ mazda CRONOS

แบตเตอรี่ mazda CRONOS

แบตเตอรี่ mazda CRONOS ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ mazda CRONOS ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 370 โดย แบตเตอรี่ mazda CRONOS ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ mazda…
Read more

แบตเตอรี่ mazda protege

แบตเตอรี่ mazda protege

แบตเตอรี่ mazda protege ใช้รุ่นไหน ปกติ แบตเตอรี่ mazda protege ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 55D26L ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 60 แอมป์ ค่า CCA คือ 370 โดย แบตเตอรี่ mazda protege ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ ma…
Read more

แบตเตอรี่ Mazda 323

แบตเตอรี่ Mazda 323

แบตเตอรี่ Mazda 323 ใช้รุ่นไหน แบตเตอรี่ Mazda 323 ที่ติดรถมาจะเป็นรุ่น 46B24ขั้วซ้าย จำนวนแอมป์ มาตรฐานคือ 45 แอมป์ ค่าCCA คือ 295 แบตเตอรี่ Mazda 323 ที่ติดรถมาจะเป็นแบบ MF คือแบตเตอรี่กึ่งแห้งทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเท่าไรนัก แบตเตอรี่ Mazda 323 นั้น ทางร้าน แบตเตอรี่โอเค ได้พบว่า อายุการ…
Read more