ประเภทรถยนต์

แบตเตอรี่ Toyota Yaris

แบตเตอรี่ Toyota yaris

แบตเตอรี่ Toyota Yaris ราคาล่าสุด ปี 2023 อัพเดทล่าสุด เริ่มต้น 1,600 บาท รวมแลกแบตเตอรี่เก่าแล้ว ใช้ทดแทนแบตเตอรี่เดิมได้เลย ไม่ต้องดัดแปลง โดยแบตเตอรี่ Toyota Yaris เดิมมี สเปคดังนี้ Toyota Yaris 1.5 ปี 2006-2013 แบตเตอรี่ที่ติดรถ Yaris มาจะเป็นรหัสรุ่น 46B24L เมื่อหันขั้วแบตเตอรี่ออกนอกตัว ขั้วบว…
Read more

แบตเตอรี่ Toyota Vios ปี 2023 อัพเดทล่าสุด

แบตเตอรี่ Toyota vios

แบตเตอรี่ Toyota Vios แบตเตอรี่ Toyota vios ราคาล่าสุด ปี 2023 อัพเดทล่าสุด เริ่มต้น 1,600 บาท รวมแลกแบตเตอรี่เก่าแล้ว ใช้ทดแทนแบตเตอรี่เดิมได้เลย ไม่ต้องดัดแปลง โดยแบตเตอรี่ Toyota vios เดิมมี สเปคดังนี้ แบตเตอรี่ Toyota Vios ปี 2000-2005 แบตเตอรี่ที่ติดรถมาจะเป็นรหัสรุ่น 46B24R เมื่อหันขั้วแบตเตอร…
Read more

แบตเตอรี่ 3K N150 (150amp) แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิด เติมน้ำกลั่น

แบตเตอรี่ 3K N150 แบตเตอรี่รถยนต์  3k n150 แบตเตอรี่ 150 แอมปฺ แบตเตอรี่รถยนตค์แบบน้ำ รับประกัน 12 เดือน เหมาะสำหรับ รถบรรทุก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปั๊ม เรือ ข้อมูล แบตเตอรี่ 3K N150 รุ่น N150 ประเภท แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 150 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 507 กว้าง 222 สูง 257 ประเภ…
Read more

แบตเตอรี่ 3K N120 (120amp) แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิด เติมน้ำกลั่น

แบตเตอรี่ 3K N120 แบตเตอรี่รถยนต์  3k n120 แบตเตอรี่ 120 แอมปฺ แบตเตอรี่รถยนตค์แบบน้ำ รับประกัน 12 เดือน เหมาะสำหรับ รถบรรทุก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปั๊ม เรือ ข้อมูล แบตเตอรี่ 3K N120 รุ่น N120 ประเภท แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 120 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 504 กว้าง 182 สูง 257 ประเภ…
Read more

แบตเตอรี่ 3K N100 (100amp) แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิด เติมน้ำกลั่น

แบตเตอรี่ 3K N100 แบตเตอรี่รถยนต์  3k n100 แบตเตอรี่ 100 แอมปฺ แบตเตอรี่รถยนตค์แบบน้ำ รับประกัน 12 เดือน เหมาะสำหรับ รถบรรทุก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปั๊ม เรือ ข้อมูล แบตเตอรี่ 3K N100 รุ่น N100 ประเภท แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 100 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 409 กว้าง 175 สูง 233 ประเภ…
Read more