Amaron แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ Amaron 55B24L

แบตเตอรี่ Amaron 55B24L

แบตเตอรี่ Amaron 55B24L ราคา 2,300 บาท รุ่น Hilife ราคารวมแลกแบตเก่า เป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้ง (SMF) ขนาด 45 แอมป์ ชนิดขั้วลอย ขั้วบวกอยู่ฝั่งซ้าย ตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลย รับประกัน 24 เดือน แบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่ที่สร้างชื่อให้กับ Amaron เป็นอย่างมาก ด้วยแรงสตาร์ทที่สูง ความทนทานม…
Read more

แบตเตอรี่ Amaron 55B24R

แบตเตอรี่ Amaron 55B24R

แบตเตอรี่ Amaron 55B24R ราคา 2,300 บาท รุ่น Hilife ราคารวมแลกแบตเก่า เป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้ง (SMF) ขนาด 45 แอมป์ ชนิดขั้วลอย ขั้วบวกอยู่ฝั่งขวา ตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลย รับประกัน 24 เดือน แบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่ที่สร้างชื่อให้กับ Amaron เป็นอย่างมาก ด้วยแรงสตาร์ทที่สูง ความทนทานมา…
Read more

แบตเตอรี่ Amaron 115D31R

แบตเตอรี่ Amaron 115D31R แบตเตอรี่ Amaron 115D31R แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 90 แอมป์ รับประกัน 24 เดือน ราคา 3,400 บาท CCA 700+ รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน  แบตเตอรี่ Amaron 115D31R รุ่น Amaron 115D31R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น รับประกัน 24 เดือน แอมป์ 90 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว…
Read more

แบตเตอรี่ Amaron 115D31L

แบตเตอรี่ Amaron 115D31L แบตเตอรี่ Amaron 115D31L แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 90 แอมป์ รับประกัน 24 เดือน ราคา 3,400 บาท CCA 700+ รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน  แบตเตอรี่ Amaron 115D31L รุ่น Amaron 115D31L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น รับประกัน 24 เดือน แอมป์ 90 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว…
Read more

แบตเตอรี่ Amaron Q85

แบตเตอรี่ Amaron Q85

แบตเตอรี่ Amaron Q85 สินค้าเลิกจำหน่าย บริษัท อมารอน ยกเลิกนำเข้า แบตเตอรี่ Amaron Q85 แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 65 แอมป์ (แอมป์จริงคือ 72 แอมป์) รับประกัน 24 เดือน ราคา 2700 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน เหมาะสำหรับรถที่มีระบบ Start Stop แบตเตอรี่ Amaron Q85 รุ่น Amaron Q85 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง…
Read more

error: โอ๊ะโอ