BOSCH แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ Bosch 75B24R

แบตเตอรี่ Bosch

แบตเตอรี่ Bosch 75B24R แบตเตอรี่ Bosch 75B24R แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 55 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2,300 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน ข้อมูลแบตเตอรี่ รุ่น แบตเตอรี่ Bosch 75B24R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 55 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 228 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ย…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch N55

แบตเตอรี่ Bosch N55 แบตเตอรี่ Bosch N55 รองรับระบบ Start stop แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 55 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2,500 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน ข้อมูลแบตเตอรี่ รุ่น แบตเตอรี่ Bosch N55 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 55 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 228 กว้าง 129 สูง 225 ประเภท…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 100D23L

แบตเตอรี่ Bosch

แบตเตอรี่ Bosch 100D23L แบตเตอรี่ Bosch 100D23L แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 70 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2,800 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน ข้อมูลแบตเตอรี่ รุ่น แบตเตอรี่ Bosch 100D23L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 70 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 230 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรั…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 55B19L

แบตเตอรี่ BOSCH 55B19L

แบตเตอรี่ Bosch 55B19L แบตเตอรี่ Bosch 55B19L แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 41 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 1,800 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน ข้อมูลแบตเตอรี่ รุ่น แบตเตอรี่ Bosch 55B19L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 41 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 190 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ย…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 130D31R

แบตเตอรี่ Bosch

แบตเตอรี่ Bosch 130D31R แบตเตอรี่ Bosch 130D31R แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 94 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 3,500 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch 130D31R รุ่น 130D31R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 94 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี่ห้อ…
Read more

error: โอ๊ะโอ