3K รถยุโรป

แบตเตอรี่ 3K สำหรับรถยุโรป ราคาเริ่มต้น 2800 บาท

แบตเตอรี่ 3K VDS75 แบตเตอรี่ แห้ง 75 แอมป์

แบตเตอรี่ 3K VDS75 แบตเตอรี่ 3K VDS75 เป็นแบตเตอรี่ ชนิดแห้งสนิท 75 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2850 บาท สำหรับรถยุโรป ราคารวมแลกคืน แบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K VDS75 รุ่น แบตเตอรี่ 3K VDS75 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 75 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 276 กว้าง 174 สูง 189 ป…
Read more

แบตเตอรี่ 3K VDS100 แบตเตอรี่ แห้ง 100 แอมป์

แบตเตอรี่ 3K VDS100 แบตเตอรี่ 3K VDS100 เป็นแบตเตอรี่ ชนิดแห้งสนิท 100 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 3600 บาท สำหรับรถยุโรป ราคารวมแลกคืน แบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ 3K VDS100 รุ่น แบตเตอรี่ 3K VDS100 ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 100 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 325 กว้าง 174 สูง…
Read more