Bosch รถกระบะ

แบตเตอรี่ Bosch สำหรับรถกระบะ ราคาเริ่มต้น 2600 บาท

แบตเตอรี่ Bosch 130D31R

แบตเตอรี่ Bosch

แบตเตอรี่ Bosch 130D31R แบตเตอรี่ Bosch 130D31R แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 94 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 3,500 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch 130D31R รุ่น 130D31R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 94 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี่ห้อ…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 130D31L

แบตเตอรี่ Bosch

แบตเตอรี่ Bosch 130D31L แบตเตอรี่ Bosch 130D31L  แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 94 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 3,500 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch 130D31L รุ่น 130D31L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 94 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 310 กว้าง 171 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี่ห้…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 90D26L

แบตเตอรี่ Bosch 90D26L แบตเตอรี่ Bosch 90D26L แบตเตอรี่แห้งสนิท ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน 75 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2800 บาท ข้อมูล แบตเตอรี่  Bosch 90D26L รุ่น 90D26L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ไฟแรง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 75 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 260 กว้าง 171 สูง …
Read more

error: โอ๊ะโอ