Bosch รถเก๋ง

แบตเตอรี่ Bosch สำหรับรถเก๋ง ราคาเริ่มต้น 1800 บาท

แบตเตอรี่ Bosch 90D26L

แบตเตอรี่ Bosch 90D26L แบตเตอรี่ Bosch 90D26L แบตเตอรี่แห้งสนิท ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน 75 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2800 บาท ข้อมูล แบตเตอรี่  Bosch 90D26L รุ่น 90D26L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ไฟแรง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 75 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 260 กว้าง 171 สูง …
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 80D23L แบตเตอรี่ชนิดแห้ง (รถเก๋งเครื่องตั้งแต่ 1,600 cc)

แบตเตอรี่ Bosch 80D23L แบตเตอรี่ Bosch 80D23L แบตเตอรี่แห้งสนิท ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน รับประกัน 15 เดือน ราคา 2800 บาท ข้อมูล แบตเตอรี่  Bosch 80D23L รุ่น 80D23L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ไฟแรง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 70 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 230 กว้าง 171 สูง 225 ประเภ…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 65B24R แบตเตอรี่ชนิดแห้ง พลังแรงสูงสุด (รถเก๋งเครื่อง 1,200 – 1,600 cc)

แบตเตอรี่ Bosch 65B24R แบตเตอรี่ Bosch 65B24R แบตเตอรี่แห้งสนิท ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน รับประกัน 15 เดือน ราคา 2200 บาท ข้อมูลแบตเตอรี่ รุ่น แบตเตอรี่ Bosch 65B24R ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 52 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 228 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี่ห้อ โตโยต…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 65B24L พลังแรงสูงสุด (รถเก๋งเครื่อง 1,200 – 1,800 cc)

แบตเตอรี่ Bosch 65B24L แบตเตอรี่ Bosch 65B24L แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 52 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน ราคา 2200 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน ข้อมูลแบตเตอรี่ รุ่น แบตเตอรี่ Bosch 65B24L ประเภท แบตเตอรี่แห้ง รับประกัน 15 เดือน แอมป์ 52 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 228 กว้าง 129 สูง 225 ประเภทรถที่รองรับ ยี…
Read more

แบตเตอรี่ Bosch 42B20L แบตเตอรี่ชนิดแห้ง พลังแรงสูงสุด

  แบตเตอรี่ Bosch 42B20L แบตเตอรี่ Bosch 42B20L  แบตเตอรี่ชนิดแห้ง 38 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน ราคา 1800 บาท รวมแลกคืนแบตเตอรี่ลูกเก่า ขนาดเท่ากัน แบตเตอรี่ Bosch 42B20L รุ่น 42B20L ประเภท แบตเตอรี่พร้อมใช้ ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย รับประกัน 12 เดือน แอมป์ 38 ขนาด (มิลลิเมตร) ยาว 187 กว้าง 127 สูง 22…
Read more