แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ สำคัญอย่างไร

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ รถยนต์ คือ แหล่งพลังงานที่สำคัญ ของ รถยนต์ เป็นแหล่งเก็บกำลังสำรอง ที่ได้รับกำลังมาจากไดชาร์จ เพื่อใช้ในระบบต่างๆ ของรถยนต์

มีหน้าที่สำคัญๆ ดังนี้แบตเตอรี่

  1. จ่ายไฟ เลี้ยงระบบต่างๆ ของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น ไฟหน้า แอร์ เครื่องเสียง กระจก ฯลฯ หน่วยวัดไฟ เราจะเรียกว่า โวลท์ (Volt)
  2. ไว้ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์ เพื่อส่งกำลังไปยัง ไดสตาร์ทของรถ เพื่อ ให้รถยนต์สามารถ สตาร์ทได้ หน่วยวัด ที่นิยมเรียกกัน จะเรียกว่า แรงสตาร์ท (CCA)

จากภาพ แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการจ่ายไฟ จากไดชาร์จ จ่ายให้ แบตเตอรี่ หลังจากนั้น แบตเตอรี่ จะจ่ายไฟ (โวลท์) เพื่อไปเลี่ยงระบบไฟต่างๆในรถยนต์ และ จ่าย กำลังสตาร์ท (CCA) เพื่อ สตาร์ทรถยนต์ให้ติด

ในกรณีที่ แบตเตอรี่หมด หรือ แบตเตอรี่เสีย จะมีลักษณะอาการดังนี้

แบตเตอรี่หมด

แบตเตอรี่หมด สังเกตุจากภาพ จะเห็นว่า ทั้ง การจ่ายไฟ และ แรงสตาร์ท น้อยลงทั้งคู่

อาการ คือ ไม่สามารถใช้ไฟได้ทั้งหมด สตาร์ทรถไม่ได้ เนื่องจาก ทั้ง Volt ทั้ง CCA เหลือน้อยมาก

สาเหตุ คือ มีไฟออกจากแบตเตอรี่ เช่น ลืมเปิดไฟทิ้งไว้ ไฟรั่ว ไดชาร์จทำงานผิดปกติ

วิธีแก้ไข  นำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟ แล้วทดสอบวัดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน อีกครั้ง

แบตเตอรี่เสีย

แบตเตอรี่เสีย สังเกตุจากภาพ จะเห็นว่า แบตเตอรี่รถยนต์ การจ่ายไฟ ยังมี แต่ แรงสตาร์ท น้อยลง

อาการ คือ สามารถใช้ไฟได้ทั้งหมด แต่ สตาร์ทรถไม่ได้ เนื่องจาก Volt ยังมี แต่ CCA เหลือน้อยมาก

สาเหตุ คือ เสื่อมสภาพตามการใช้งาน หรือ ไดชาร์จทำงานผิดปกติ

วิธีแก้ไข  ทดสอบวัดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ให้แน่ใจ ก่อนทำการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ลูกใหม่

*ถ้า ไดชาร์จ ผิดปกติ จะทำให้ แบตเตอรี่ รถยนต์ ผิดปกติไปด้วย

ไดชาร์จ คือ ตัวปั่นไฟ เข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อให้แบตเตอรี่ สามารถ จ่ายไฟ เลี้ยงระบบรถได้ ถ้าไดชาร์จ ทำงานผิดปกติ จะส่งผลดังนี้

ไดชาร์จ ชาร์จน้อยไป

อาการ คือ มีรูปแบตเตอรี่ขึ้นโชว์ ขณะที่ขับขี่ ไฟจะอ่อนลงไปเรื่อยๆ แบตเตอรี่ไฟหมดบ่อย

สาเหตุ คือ เสื่อมสภาพตามการใช้งาน

วิธีแก้ไข  ทดสอบวัดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ให้แน่ใจ ก่อนทำการ เปลี่ยนไดชาร์จ หรือ ชิ้นส่วนที่ผิดปกติ (ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งลูก)

ไดชาร์จ ชาร์จมากไป

อาการ คือ มีรูปแบตเตอรี่ขึ้นโชว์ ขณะที่ขับขี่ แบตเตอรี่จะบวม ร้อน แบตเตอรี่เสียเร็วขึ้น

สาเหตุ คือ เสื่อมสภาพตามการใช้งาน

วิธีแก้ไข  ทดสอบวัดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ให้แน่ใจ ก่อนทำการ เปลี่ยนไดชาร์จ หรือ ชิ้นส่วนที่ผิดปกติ (ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งลูก)

แบตเตอรี่มีกี่แบบ

ปัจจุบัน ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ มี 4 แบบ ดังนี้

1.แบตเตอรี่น้ำ

แบตเตอรี่แบบเดิม ที่เคยจำหน่ายมาหลายสิบปี ต้องหมั่นดูแลน้ำกลั่นเสมอ อย่าปล่อยให้น้ำแห้ง โดยเด็ดขาด

จุดเด่น ราคาถูก

จุดด้วย กำลังน้อย แอมป์น้อย

เหมาะสำหรับ รถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก ผู้ใช้ที่หมั่นเติมน้ำกลั่นอยู่เสมอ

2.แบตเตอรี่ไฮบริด

แบตเตอรี่ที่มีการพัฒนามาจากแบตเตอรี่ น้ำ ทำให้ดูแลน้ำกลั่นน้อยลง มี กำลังสตาร์ทมากขึ้น

จุดเด่น กำลังสตาร์ท แอมป์มากกว่าแบตเตอรี่น้ำ

จุดด้วย ราคาไม่ได้แตกต่างจาก แบตเตอรีืกึ่งแห้ง เท่าไร ยังต้องเติมน้ำกลั่นอยู่

เหมาะสำหรับ รถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก ผู้ใช้ที่หมั่นเติมน้ำกลั่น

3.แบตเตอรี่กึ่งแห้ง

แบตเตอรี่ที่ตลอดอายุการใช้งาน แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลย แต่ยังคงเห็นรูสำหรับเติมน้ำกลั่นอยู่ แบตเตอรี่กึ่งแห้ง จะมีกำลังสตาร์ท และ แอมป์สูง ราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อน

จุดเด่น กำลังสตาร์ทมาก แอมป์สูง ราคาคุ้มค่า

จุดด้วย อาจจะได้เติมน้ำอยู่

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่ได้ดูแลน้ำกลั่น รถที่ใช้งานทั่วไป

4.แบตเตอรี่แห้ง

จุดเด่น กำลังสตาร์ทมากที่สุด ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเลย บางยี่ห้อรับประกันยาวนาน

จุดด้วย ราคาสูง กว่าทุกแบบ

เหมาะสำหรับ รถที่เน้นความแรง ใช้ไฟมากๆ เล่นเครื่องเสียง

แบตเตอรี่ ยี่ห้อไหนดี

แบตเตอรี่ ยี่ห้อไหนดีที่สุด

แบตเตอรี่ที่จำหน่ายในประเทศไทยนั้น ในภาพรวมแล้ว คุณภาพค่อนข้างใกล้เคียงกัน ไม่ได้แตกต่างกันมาก เท่าไรนัก ทางร้านแบตเตอรี่ แบตเตอรี่โอเค จะนำเสนอ ข้อดี ข้อด้อย และ ประเภทของการใช้งานว่า แต่ละยี่ห้อ ว่าเป็นอย่างไร (ข้อมู,ทั้งหมดจากประสบการณ์ ของร้านแบตเตอรี แบตเตอรี่โอเค เท่านั้น)

แบตเตอรี่ Panasonic

แบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic

เป็น แบตเตอรี่กึ่งแห้ง แทบจะไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน

จุดเด่น ราคาคุ้มค่า กำลังสตาร์ทสูง แอมป์สูง ทนทาน

จุดด้อย อาจจะต้องเติมน้ำกลั่น ในกรณีที่ขับติดต่อกันยาวนาน เป็นประจำ

เหมาะกับ รถที่ใช้งานทั่วไป ต้องการแอมป์ และ แรงสตาร์ทสูง ราคาคุ้มค่า

แบตเตอรี่ Gs

แบตเตอรี่รถยนต์ GS (แบบกึ่งแห้ง)

เป็น แบตเตอรี่กึ่งแห้ง แทบจะไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน พึ่งเปิดตัวแบตเตอรี่ รุ่นใหม่ MFX แอมป์สูง

จุดเด่น ราคาคุ้มค่า แอมป์สูง ทนทาน

จุดด้อย อาจจะต้องเติมน้ำกลั่น ในกรณีที่ขับติดต่อกันยาวนาน เป็นประจำ

เหมาะกับ รถที่ใช้งานทั่วไป ต้องการแอมป์สูง  มั่นใจในแบรนด์

แบตเตอรี่ 3K

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K (แบบแห้ง)

เป็น แบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน พึ่งเปิดตัวแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง รุ่นใหม่ ADX แอมป์สูง

จุดเด่น ราคาคุ้มค่า แรงสตาร์ทสูง ทนทาน ในกรณีที่เคลมแบตเตอรี่ ค่อนข้างรวดเร็ว

จุดด้อย ราคาสูงกว่าแบตเตอรี่กึ่งแห้ง แต่แอมป์เท่ากัน หรือ น้อยกว่า

เหมาะกับ รถที่ใช้งานทั่วไป ต้องการแรงสตาร์ทสูง

แบตเตอรี่ Bosch

แบตเตอรี่รถยนต์ Bosch (แบบแห้ง)

เป็น แบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน แบรนด์

จุดเด่น แอมป์สูง แรงสตาร์ทสูง ทนทาน ในกรณีที่เคลมแบตเตอรี่ รวดเร็วที่สุด รับประกัน 15 เดือน

จุดด้อย ราคาสูงกว่าแบตเตอรี่กึ่งแห้ง เจอสินค้าเคลมมากในบางล็อต

เหมาะกับ รถที่ใช้งานทั่วไป ต้องการแรงสตาร์ทสูง แอมป์สูง

แบตเตอรี่ Puma

แบตเตอรี่รถยนต์ Puma (แบบแห้ง)

เป็น แบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน จากประเทศเกาหลี

จุดเด่น แรงสตาร์ทสูงที่สุด ทนทาน ในกรณีที่เคลมแบตเตอรี่ ค่อนข้างรวดเร็ว

จุดด้อย ราคาสูงกว่าแบตเตอรี่กึ่งแห้ง

เหมาะกับ รถที่ใช้งานทั่วไป ต้องการแรงสตาร์ทสูง แอมป์สูง

แบตเตอรี่ Amaron

แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron (แบบแห้ง)

เป็น แบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน จากประเทศอินเดีย

จุดเด่น แรงสตาร์ทสูง ทนทาน รับประกันนานที่สุด 24 เดือน

จุดด้อย ราคาสูงกว่าแบตเตอรี่กึ่งแห้ง แต่แอมป์เท่ากัน หรือ น้อยกว่า

เหมาะกับ รถที่ใช้งานทั่วไป ต้องการแรงสตาร์ทสูง การรับประกันที่ยาวนาน

เปลี่ยน แบตเตอรี่รถยนต์ ลูกต่อไป คิดถึงเรา ร้าน แบตเตอรี่ รถยนต์ แบตเตอรี่โอเค โทร 089-326-2221 ,086-863-3331 ,02-722-6441

Batteryok1

https://www.facebook.com/Batteryok1

okbattery ต้อง แบตเตอรี่โอเค เท่านั้น