แบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ กี่แอมป์

แบตเตอรี่ Toyota Ativ

แบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ กี่แอมป์ ตั้งแต่รถรุ่นปี 2,018 ถึงปัจจุบัน ควรใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อไหนดี มีราคาเท่าไร แบบแห้งหรือกึ่งแห้งดีกว่า วิธีดูรุ่นแบตเตอรี่ Toyota YARIS ATIV และอีกหลายคำถามยอดนิยม ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่โอเคขอรวบรวมคำตอบมาดังนี้

โทรเลย

แบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ กี่แอมป์?

แบตเตอรี่ของ Toyota YARIS Ativ จะแยกเป็นสองรุ่น คือรุ่นก่อนปี 2020 และ รุ่นหลังปี 2020 ซึ่งใช้แบตเตอรี่ไม่เหมือนกัน สามารถแยกได้ดังนี้

แบตเตอรี่ Toyota YARIS ATIV กี่แอมป์

รถ Toyota YARIS Ativ ตั้งแต่ปี 2018-2020 เดิมใช้แบตเตอรี่ชนิดขั้วลอย ขนาด 45 แอมป์ ความยาวของแบตเตอรี่ 24 เซนติเมตร ค่า CCA 295 ขั้วบวกอยู่ฝั่งซ้าย เดิมจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ความยาว 24 เซนติเมตร ขนาดแอมป์ตั้งแต่ 45 แอมป์ ถึง 58 แอมป์ได้เลย ไม่มีผลเสียใดๆต่อตัวรถ ราคาเริ่มต้นที่ 1,600 บาทเท่านั้น แบตเตอรี่โอเค แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง หรือ แห้ง

แบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ ขนาดแอมป์

รถ Toyota YARIS Ativ ตั้งแต่ปี 2020-ปัจจุบัน  เดิมใช้แบตเตอรี่ชนิดขั้วลอย ขนาด 60 แอมป์ ความยาวของแบตเตอรี่ 23 เซนติเมตร ชนิด EFB รองรับระบบ Start Stop เดิมจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ความยาว 23 เซนติเมตร รุ่นรองรับ Start Stop รหัส Q ขนาดแอมป์ตั้งแต่ 65 แอมป์ ถึง 70 แอมป์ ราคาเริ่ม 2,500 บาท หรือจะใช้แบตเตอรี่ความยาว 23 เซนติเมตร รุ่นที่ไม่ระบุว่ารองรับ Start STop ก็ได้ ราคาเริ่ม 2,050 บาท แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง หรือ แห้ง

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ

แบตเตอรี่รถยนต์ Toyota YARIS Ativ ราคา เท่าไร? ยี่ห้อไหนดี?

ราคาแบตเตอรี่รวมแลกแบตเก่าแล้ว

ราคาแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ

ราคาแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativชนิดกึ่งแห้ง สำหรับรถปี 2018- 2020 แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลย ตลอดอายุการใช้งาน 

แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24L ราคา 1,700 บาท
ขนาด 45 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24

แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX60L ราคา 1,850 บาท
ขนาด 50 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น S600แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น S600L ราคา 1,600 บาท
ขนาด 45 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น S650

แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น S650L ราคา 1,700 บาท
ขนาด 50 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น PMF50

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น PMF50L ราคา 1,600 บาท
ขนาด 50 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่ 3K MAX70

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น MAX70L ราคา 1,900 บาท
ขนาด 55 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

ราคาแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ ชนิดแห้ง สำหรับรถปี 2018- 2020 ชนิดแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน

แบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa รุ่น 50B24แบตเตอรี่รถยนต์ Yuasa รุ่น 50B24L ราคา 1,700 บาท
ขนาด 45 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ Pinaco รุ่น 55B24

แบตเตอรี่รถยนต์ Pinaco รุ่น 55B24L ราคา 1,900 บาท
ขนาด 52 แอมป์ รับประกัน 18 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 65B24แบตเตอรี่รถยนต์ Varta รุ่น 65B24L ราคา 2,000 บาท
ขนาด 50 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น SVX60

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น SVX60L ราคา 2,100 บาท
ขนาด 50 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 55B24แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น 55B24L ราคา 2,100 บาท
ขนาด 50 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น 75B24

แบตเตอรี่รถยนต์ Bosch รุ่น 75B24L ราคา 2,300 บาท
ขนาด 55 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 75B24

แบตเตอรี่รถยนต์ Puma รุ่น 75B24L ราคา 2,200 บาท
ขนาด 58 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 55B24แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 55B24L ราคา 2,300 บาท
ขนาด 45 แอมป์ รับประกัน 24 เดือน

แบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ ยี่ห้อไหนดี

ราคาแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ ชนิดกึ่งแห้ง สำหรับรถปี 2020- 2023 แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลย ตลอดอายุการใช้งาน ไม่ระบุว่ารองรับ Start Stop
แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น S750

*แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น S750L ราคา 2,300 บาท
ขนาด 65 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น MAX75L*แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น MAX75L ราคา 2,300 บาท
ขนาด 65 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX70L*แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MFX70L ราคา 2,400 บาท
ขนาด 65 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

ราคาแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ ชนิดแห้ง สำหรับรถปี 2020- 2023 ชนิดแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยตลอดอายุการใช้งาน ไม่ระบุว่ารองรับ Start Stop
แบตเตอรี่รถยนต์ Pinaco รุ่น 55D23L*แบตเตอรี่รถยนต์ Pinaco รุ่น 55D23L ราคา 2,050 บาท ขนาด 60 แอมป์ รับประกัน 18 เดือน แบตเตอรี่รถยนต์ Pinaco รุ่น 55D23Lแบตเตอรี่รถยนต์ Pinaco รุ่น 85D23L ราคา 2,400 บาท ขนาด 65 แอมป์ รับประกัน 18 เดือน
แบตเตอรี่รถยนต์ Puma รุ่น 80D23L

*แบตเตอรี่รถยนต์ Puma รุ่น 80D23L ราคา 2,800 บาท
ขนาด 68 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 85D23L

*แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 85D23L ราคา 2,900 บาท
ขนาด 60 แอมป์ รับประกัน 24 เดือน

ราคาแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ สำหรับรถปี 2020- 2023 ชนิดระบุว่ารองรับ Start Stop รหัส Q
แบตเตอรี่รถยนต์ Q85 สำหรับรถที่มีระบบ Start & Stop แบบกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น Q85แบตเตอรี่รถยนต์ FB รุ่น Q85 ราคา 2,500 บาท
ขนาด 65 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Q90

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น Q90 ราคา 2,500 บาท
ขนาด 68 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Q85แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Q85 ราคา 2,600 บาท
ขนาด 70 แอมป์ รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ Q85 สำหรับรถที่มีระบบ Start & Stop แบบแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ Bosch รุ่น Q85แบตเตอรี่รถยนต์ BOSCH รุ่น Q85 ราคา 2,800 บาท
ขนาด 65 แอมป์ รับประกัน 15 เดือน

แบตเตอรี่รถยนต์ Puma รุ่น Q85แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น Q85 ราคา 3,100 บาท
ขนาด 70 แอมป์ รับประกัน 18 เดือน

ราคาแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ อาจเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามราคาล่าสุด โทร 089-326-2221

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ ที่ไหนดี?

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Toyota YARIS ATIV ที่ไหนดี

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ ได้ที่ศูนย์บริการ หรือ ร้านแบตเตอรี่โอเค ก็ได้ ไม่มีผลใดๆต่อประกันของรถ ข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างศูนย์บริการ กับ ร้านแบตเตอรี่โอเค ก็คือ ที่ศูนย์จะมี แบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ ให้เลือกเพียงแค่แบบเดียว แต่ร้านแบตเตอรี่โอเค มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เลือก ในราคาที่แบตเตอรี่โอเคกล้ารับรองว่า ประหยัดกว่าศูนย์แน่นอน และร้านแบตเตอรี่โอเค ยังมีบริการติดตั้งถึงที่ฟรี ในเขตพื้นที่บริการอีกด้วย ที่ร้านมีการสำรองไฟทุกครั้งขณะเปลี่ยน ข้อมูลไม่หายแน่นอน

วิธีดูแลแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ

วิธีดูแลแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ ชนิดไฮบริด, ชนิดกึ่งแห้ง บนแบตเตอรี่มีช่องตาแมว ให้ดูสีของตาแมว ถ้าตาแมวแสดงสีที่ต้องเติมน้ำกลั่น ให้เติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับเหนือแผ่นธาตุอยู่เสมอ ระวังเรื่องการลืมเปิดไฟทิ้งไว้

วิธีดูแลแบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ ชนิดแห้ง บนแบตเตอรี่มีช่องตาแมว ให้ดูสีของตาแมว ถ้าตาแมวแสดงสีไฟอ่อน ให้ชาร์จแบตเพิ่ม ระวังเรื่องการลืมเปิดไฟทิ้งไว้

วิธีดูช่องตาแมวกดที่นี่

แบตเตอรี่รถยนต์ Toyota YARIS Ativ ทุกชนิด เมื่อไฟหมด สามารถชาร์จไฟเพิ่มได้ทั้งหมด ถ้าแบตเตอรี่ไม่ถึงปี ส่วนใหญ่จะชาร์จเข้าปกติ แบตเตอรี่ไม่เสียแต่อย่างใด

แบตเตอรี่ Toyota YARIS Ativ กี่แอมป์, ยี่ห้อไหนดี, ราคาเท่าไร, การดูแลแบตเตอรี่

นี่ก็คือคำถามยอดนิยม สำหรับ แบตเตอรี่รถยนต์ Toyota YARIS Ativ ที่ร้านแบตเตอรี่โอเค รวบรวมมาจากลูกค้า หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อร้านแบตเตอรี่โอเค ได้ทุกช่องทาง

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ Toyota YARIS Ativ ลูกต่อไป นึกถึงเรา ร้านแบตเตอรี่โอเค

สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-326-2221, 086-863-3331, 02-722-6441

ไลน์แบตเตอรี่รถยนต์

error: โอ๊ะโอ